ПИРОГЕНАЛ В ПСИХИАТРИИ, НЕВРОЛОГИИ И НАРКОЛОГИИ: ИСТОРИЯ, МЕХАНИЗМЫ ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Yuriy Vitalevich Bykov, Roman Aleksandrovich Bekker


Аннотация


Цель исследования. Представить исторический обзор о применении пиротерапии с использованием пирогенала в психиатрии, наркологии и неврологии, как советской, так и постсоветской, и западной, об исторических показаниях для его применения, гипотезах о его механизмах действия, о доказательной базе для его применения.

Методология проведения работы. Авторами был проведен поиск литературы о пиротерапии с использованием пирогенала, о механизмах её действия и смежных концепциях в библиотеке медицинского факультета Тель-Авивского университета и в библиотеке Ставропольского государственного медицинского университета, а также в PubMed. Найденные в результате этого поиска исторические литературные данные и представлены в настоящей статье. Кроме того, представлены также два клинических случая эффективности пиротерапии с использованием пирогенала, известные авторам.

Результаты. Полученные нами в результате данного обзора литературы и рассмотрения клинических случаев данные свидетельствуют о том, что от пиротерапии (в том числе с использованием пирогенала), как метода преодоления резистентности к психофармакотерапии, отказываться преждевременно, и что этот метод в 21-м веке нуждается в возрождении на новых, современных принципах и основаниях.

Область применения результатов. Полученные нами результаты могут применяться в психиатрии, наркологии и неврологии, прежде всего в терапевтически резистентной субпопуляции больных.


Ключевые слова


пирогенал; бактериальный липополисахарид; пиротерапия; история психиатрии; терапевтическая резистентность; депрессивные состояния; маниакальные состояния; шизофрения; алкоголизм; наркомания; нейродегенеративные заболевания; черепно-мозговые травмы; нейрос

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Artemchuk K.A. et al. Sravnitel’nyy analiz rezul’tatov trekhmesyachnoy sensibiliziruyushchey terapii disul’firamom i tsianamidom (Kolme) [A comparative analysis of the results of a three-month sensitizing therapy with disulfiram and cyanamide (Kolme)]. Ukraїns’kiy vіsnik psikhonevrologії. 2010. № 18, issue 2, рр. 81–91.

Bekker R.A., Bykov Yu.V. Istoriya psikhiatrii: Yulius Vagner-Yauregg: dve storony nobelevskoy nagrady [The history of psychiatry: Julius Wagner-Jauregg: two sides of the Nobel prize]. Dnevnik psikhiatra [Diary of a psychiatrist]. 2016. No. 4, рр. 22–24.

Bekker R.A., Bykov Yu.V. Sul’fozin produkt psikhiatricheskoy shkoly SSSR: terapevticheskiy agent ili sredstvo karatel’noy psikhiatrii? Sulfosin product of the psychiatric school of the USSR: a therapeutic agent or a means of punitive psychiatry?]. V mire nauchnykh otkrytiy [In the world of scientific discoveries]. 2017. V. 9. №. 2, рр. 214–242.

Bykov Yu.V., Bekker R.A., Reznikov M. K. Depressii i rezistentnost’ (prakticheskoe rukovodstvo) [Depression and resistance (practical guidance)]. M.: INFRA-M. 2013. 374 p.

Vedishchev S.V. et al. Sposob lecheniya sindroma khronicheskoy ustalosti [A method for treating chronic fatigue syndrome], Patent of the Russian Federation. 2008. №. 2362590.

Gamaleya N.B. et al. Vliyanie pirogenala na immunnyy status i patologicheskoe vlechenie k alkogolyu u bol’nykh alkogolizmom [Influence of Pyrogenal on Immune Status and Pathological Attraction to Alcohol in Alcoholics]. Voprosy narkologii [Questions of Narcology]. 2004. №. 3, рр. 47–56.

Gamaleya N.B. et al. Pokazateli immuniteta u bol’nykh alkogolizmom, oslozhnennym i ne oslozhnennym virusnymi gepatitami B i C, i vliyanie na nikh immunomodulyatora pirogenala [Immunity indices in patients with alcoholism complicated and not complicated by viral hepatitis B and C, and the influence of the immunomodulator pyrogenal on them]. Voprosy narkologii [Questions of Narcology]. 2004. №. 4, рр. 57–74.

Gindin V.P. Psikhiatriya. Mify i real’nost’ [Psychiatry. Myths and reality]. Monograph. 2012. 400 p.

Dolgushin I.I. et al. Vliyanie preparata «Pirogenal» na funktsional’nuyu aktivnost’ neytrofil’nykh granulotsitov v sisteme In Vitro [Influence of the preparation “Pyrogenal” on the functional activity of neutrophilic granulocytes in the In Vitro system]. Mikrobiologiya v sovremennoy meditsine. Materialy Vserossiyskoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem [Microbiology in modern medicine. Materials of the All-Russian Correspondence Scientific and Practical Conference with International Participation]. Kazan State Medical University. 2013, рр. 24–26.

Dolzhko D.V. Piroterapiya: patogeneticheskoe obosnovanie ispol’zovaniya lipopolisakharidov v meditsine [Pyrotherapy: a pathogenetic basis for the use of lipopolysaccharides in medicine]. Mezhdunarodnyy studencheskiy nauchnyy vestnik [International Student Scientific Bulletin]. 2016. No. 4-3. P. 411. https://www.eduherald.ru/en/article/view?id=16334

Kaziev A.Kh. Kompleksnaya diagnostika i terapiya neyrosifilisa (neyrofiziologicheskie i immunologicheskie aspekty) [Complex diagnostics and therapy of neurosyphilis (neurophysiological and immunological aspects)]. 2010.

Kravchenko E.N. Kliniko-immunologicheskie osobennosti khronicheskogo nespetsificheskogo sal’pingooforita i kompleksnoe ego lechenie s primeneniem preparata Pirogenal [Clinical and immunological features of chronic nonspecific salpingo-oophoritis and its complex treatment with the use of the preparation Pyrogenal]. Effektivnaya farmakoterapiya [Effective pharmacotherapy]. 2010. №. 2, рр. 32–34.

Kraytserov B.V. Ot terapii razdrazheniem (reiztherapie) do shokovykh (stressovykh) metodov vozdeystviya na reaktivnost’ organizma [From the therapy of irritation (reiztherapie) to shock (stress) methods of influence on the reactivity of the organism]. Nezavisimyy psikhiatricheskiy zhurnal [Independent psychiatric journal]. 2005. №. 3, рр. 34–37.

Kubrin E.A. Sovershenstvovanie podkhodov k diagnostike neyrosifilisa sredi bol’nykh nevrologicheskogo i psikhiatricheskogo profilya [Perfection of approaches to the diagnosis of neurosyphilis among patients with neurological and psychiatric profile], 2012.

Litvinenko I.V. et al. Sovremennaya kontseptsiya patogeneza neyrodegenerativnykh zabolevaniy i strategiya terapii [A modern conception of the pathogenesis of neurodegenerative diseases and the strategy of therapy]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S. S. Korsakova [Journal of Neurology and Psychiatry]. Special releases. 2017. Vol. 117. No. 6, рр. 3–10.

Minko A.I. et al. Tsitoflavin v detoksikatsii zavisimykh ot alkogolya bol’nykh Cytoflavin in the detoxification of alcohol-dependent patients. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova [Journal of Neurology and Psychiatry]. 2013. Vol. 113. No. 6, рр. 35–40.

Ninel’ V.G. et al. Sposob lecheniya povrezhdeniya perifericheskogo nerva [A method for treating peripheral nerve damage]. Patent of the Russian Federation. 2005. №. 2254884.

Obukhov S.G. Psikhiatriya [Psychiatry]: a textbook / Ed. A.A. Aleksandrovsky. M., GEOTAR-Media. 2007. 323 p.

Pavlenko V.V. K istorii razrabotki sposobov lecheniya rezistentnykh psikhozov na osnove iskusstvennogo obostreniya simptomatiki [To the history of the development of methods for the treatment of resistant psychoses on the basis of artificial exacerbation of symptoms]. Istoriya ukrainskoy psikhiatrii: Sbornik nauchnykh rabot Ukrainskogo NII klinicheskoy i eksperimental’noy nevrologii i psikhiatrii i Khar’kovskoy gorodskoy klinicheskoy psikhiatricheskoy bol’nitsy № 15 (Saburovoy dachi) [History of Ukrainian psychiatry: Collection of scientific works of the Ukrainian Research Institute of Clinical and Experimental Neurology and Psychiatry and Kharkiv City Clinical Psychiatric Hospital No. 15 (Saburova dacha)] / Under Society. Ed. I.I. Kutko, P.T. Petryuk. Kharkov, 1994. V. 1, рр. 110–112.

Romantsov M.G. et al. Lechenie virusnykh infektsiy posredstvom primeneniya v kompleksnoy terapii induktorov interferona [Treatment of viral infections through the use of interferon inducers in complex therapy]. Antibiotiki i khimioterapiya [Antibiotics and chemotherapy]. 2013. Vol. 58. No. 5–6, рр. 49–54.

Samokhvalov V. P. Psikhiatriya [Psychiatry]: A manual for students of medical schools]. Rostov n/D: Feniks, 2002. 316 p.

Snezhnevskiy A.V. et al. Spravochnik po psikhiatrii [A handbook on psychiatry] / ed. A.V. Snezhnevsky. Moscow. “Medicine”. 1985. 416 p.

Yur’ev E.B. Esli eto depressiya… [If this is depression ...]. Dnepropetrovsk: Polygraphist. 2002. 100 p.

Bauer J. et al. Induction of cytokine synthesis and fever suppresses REM sleep and improves mood in patients with major depression. Biological psychiatry. 1995. V. 38. №. 9, рр. 611–621.

Canli T. Reconceptualizing major depressive disorder as an infectious disease. Biology of mood & anxiety disorders. 2014. V. 4. No. 1. P. 10.

Chen Z. et al. 2, 3, 5, 4’-Tetrahydroxystilbene-2-O-β-D-glucoside prevention of lipopolysaccharide-induced depressive-like behaviors in mice involves neuroinflammation and oxido-nitrosive stress inhibition. Behavioral pharmacology. 2017. V. 28. №. 5, рр. 365–374.

Dinarello C.A. Infection, fever, and exogenous and endogenous pyrogens. Journal of endotoxin research. 2004. V. 10. №. 4, pp. 201–222.

Feldberg W., Saxena P.N. Mechanism of action of pyrogen. The Journal of physiology. 1970. Vol. 211. No. 1, рр. 245–261.

Ford D.M., Klugman K.P. Contrasting roles of 5-hydroxytryptamine and noradrenaline in fever in rats. The Journal of physiology. 1980. V. 304. №. 1, рр. 51–57.

Freitas D.R.C., Santos J.B., Castro C.N. Healing with malaria: a brief historical review of malariotherapy for neurosyphilis, mental disorders and other infectious diseases. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 2014. V. 47. №. 2, рр. 260–261.

Hamblin M.R. Shining light on the head: photobiomodulation for brain disorders. BBA clinical. 2016. V. 6, рр. 113–124.

Hanusch K.U. et al. Whole-body hyperthermia for the treatment of major depression: associations with thermoregulatory cooling. American Journal of Psychiatry. 2013. V. 170. №. 7, рр. 802–804.

Henderson T.A., Morries L.D. Multi-Watt near-infrared Phototherapy for the Treatment of comorbid Depression: an Open-label single-arm study. Frontiers in psychiatry. 2017. V. 8. P. 187.

Huibers M.J.H. et al. Does the weather make us sad? Meteorological determinants of mood and depression in the general population. Psychiatry research. 2010. V. 180. №. 2, рр. 143–146.

Karamanakos P. N. The possibility of serotonin syndrome brought about by the use of metronidazole. Minerva anestesiologica. 2008. V. 74. №. 11. P. 679.

Keck Jr P.E., Caroff S.N., McElroy S.L. Neuroleptic malignant syndrome and malignant hyperthermia: end of a controversy? Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 1995. V. 7. №. 2, рр. 135–144.

Malin D.I. The place of pyrogen therapy in the modern treatment of schizophrenia patients. Zhurnal nevropatologii i psikhiatrii imeni SS Korsakova (Moscow, Russia: 1952). 1992. V. 92. №. 3, рр. 81–85.

Mintzopoulos D. et al. Effects of Near-Infrared Light on Cerebral Bioenergetics Measured with Phosphorus Magnetic Resonance Spectroscopy. Photomedicine and Laser Surgery. 2017.

Moreira M.B. Mechanism of action of pyretotherapy of neurosyphilis & of its eventual use in leprosy; preliminary note. Revista brasileira de medicina. 1958. V. 15. №. 9, рр. 624–628.

Sadock B.J., Sadock V.A. (ed.). Kaplan and Sadock’s pocket handbook of clinical psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 5th Ed. 576 p.

Sager O. et al. The role of the central nervous system in pyretotherapy for syphilitic meningo-encephalitis; the action of malaric fever and of fever produced by typho-paratyphic vaccine. Rumanian medical review. 1957. V. 1. №. 2, рр. 47–49.

Schiffer F. et al. Psychological benefits 2 and 4 weeks after a single treatment with near infrared light to the forehead: a pilot study of 10 patients with major depression and anxiety. Behavioral and Brain Functions. 2009. V. 5. №. 1. P. 46.

Singh K. et al. Sulforaphane treatment of autism spectrum disorder (ASD). Proceedings of the National Academy of Sciences. 2014. V. 111. №. 43, рр. 15550–15555.

Tsai S.J. Transcranial focused ultrasound as a possible treatment for major depression. Medical hypotheses. 2015. V. 84. №. 4, рр. 381–383.

Tsiouris J.A. Metabolic depression in hibernation and major depression: an explanatory theory and an animal model of depression. Medical hypotheses. 2005. V. 65. №. 5, рр. 829–840.

Zuschlag Z.D. et al. Pyrotherapy for the Treatment of Psychosis in the 21st Century: A Case Report and Literature Review. Journal of Psychiatric Practice®. 2016. V. 22. №. 5, рр. 410–415.
DOI: https://doi.org/10.12731/wsd-2017-4-2-101-136

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
(c) 2018 Yuriy Vitalevich Bykov, Roman Aleksandrovich Bekker

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

ISSN 2658-6649 (print)

ISSN 2658-6657 (online)

HotLog Яндекс цитирования