АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ МИГРАЦИИ АНТРОПОГЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ В ПРОБАХ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

Viktoria Vikorovna Aleksandrova, Anastasia Nikolaevna Levkova, Denis Nikolaevich Loginov, Vyacheslav Borisovich Ivanov


Аннотация


В статье рассмотрена миграция химических веществ, содержащихся в донных отложениях водных объектов Нижневартовского района. На основе данных химического и токсикологического анализа проб донных отложений был проведен статистический анализ всех исследованных показателей. Регрессионный анализ токсичности донных отложений по биологическим и химическим показателям говорит о слабой взаимосвязи токсикологических и химических параметров исследуемых проб и высокой регрессионной зависимости концентраций химических веществ между собой.


Ключевые слова


донные отложения; концентрация химических веществ; миграция антропогенных примесей; метод скользящей средней

Литература


Tolkacheva V.V. Analiz toksichnosti prirodnykh vod metodom biotestirovaniya / Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata biologicheskikh nauk. Omsk: Omskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet, 2004. 22 s.

Ivanov V.B., Alexandrova V.V., Usmanov I.Yu., Scherbakov A.V., Yumagulova E.R, Ivanov N.A., Chibrikov O.V. Comparative Evaluation of Migrating Anthropogenic Impurities in Ecosystems of the Middle Ob Region through Bioindication and Chemical Analysis. Vegetos: An International Journal of Plant Research Year: 2016, 29:2. http://dx.doi.org/10.4172/2229–4473.1000118.

Usmanov I.Yu., Ovechkina E.S., Yumagulova E.R., Ivanov V.B., Shcherbakov A.V., Shayakhmetova R.I. Problemy samovosstanovleniya ekosistem Srednego Priob’ya pri antropogennykh vozdeystviyakh neftedobyvayushchego kompleksa // Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. V. 1. S. 79–86.

Usmanov I.Yu., Yumagulova E.R., Ivanov V.B., Korkina E.A., Shcherbakov A.V., Ivanov N.A., Ryabukha A.V. Adaptatsiya ekosistem Srednego Priob’ya v zone neftedobychi: ierarkhiya i dlitel’nost’ protsessov // Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2016. V. 2. S. 87–94.

Aleksandrova V.V. Analiz korrelyatsionnoy zavisimosti vyzhivaemosti i plodovitosti test-ob»ekta Ceriodaphnia affmis s khimicheskim sostavom vody // Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. № 3. S. 60–63.

Usmanov I.Yu., Yumagulova E.R., Ovechkina E.S., Ivanov V.B., Scherbakov A.B., Aleksandrova V.V., Ivanov N.A. Fractal Analysis of Morpho-Physiological Parameters of Oxycoccus Polustris Pers in oligotrophic Swamps of Western Siberia. Vegetos 2016, 29:1. http://dx.doi.org/10.4172/2229-4473.1000101.

Aleksandrova V.V. Ivanov V.B., Yumagulova E.R., Usmanov I.Yu., Chibrikov O.V. Otsenka toksichnosti pochvennykh vytyazhek po kriteriyam vyzhivaemosti i plodovitosti test-ob”ektov // Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel’skiy zhurnal. Biologicheskie nauki. 2015. S. 82–87. DOI 10.18454/IRJ.2015.41.135.

Levkova A.N., Ivanov V.B. Ekologo-khimicheskiy analiz sostoyaniya donnykh otlozheniy malykh rek Nizhnevartovskogo rayona v zone vozdeystviya neftedobyvayushchey promyshlennosti // Korichko A.V. (otv. red.) XIX Vserossiyskaya studencheskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta. Nizhnevartovsk: Izd-vo NVGU, 2017. S. 355–360.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
(c) 2018 Viktoria Vikorovna Aleksandrova, Anastasia Nikolaevna Levkova, Denis Nikolaevich Loginov, Vyacheslav Borisovich Ivanov

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

ISSN 2658-6649 (print)

ISSN 2658-6657 (online)

HotLog Яндекс цитирования