ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ НА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ РОДА LIGULARIA

Antonina Anatolievna Reut


Аннотация


В статье приводятся результаты изучения влияния современных регуляторов роста растений (Домоцвет, Эпин-экстра, Циркон, Рибав-экстра, Экогель) на всхожесть семян и морфометрические параметры декоративных культур на примере представителей рода Ligularia Cass. Исследования проводили в 2016-2017 годах на базе Южно-Уральского ботанического сада-института – обособленного структурного подразделения Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Объектами исследования стали семена трех видов рода Ligularia (L. dentata, L. fischeri, L. przewalskii). Предпосевную обработку семян проводили путем их замачивания в растворах регуляторов роста при комнатной температуре по следующей схеме: Домоцвет, норма расхода – 1 мл на 10 л воды, замачивание семян на 4 часа; Эпин-экстра, норма расхода – 1 мл на 2 л воды, замачивание семян на 4 часа; Циркон, норма расхода – 1 мл на 4 л воды, замачивание семян на 4 часа; Рибав-экстра, норма расхода – 1 мл на 10 л воды, замачивание семян на 2 часа; Экогель, норма расхода – 20 мл на 1 л воды, замачивание семян на 6 часов; контроль (вода), замачивание семян на 4 часа. Показано, что самыми результативными на всхожесть семян оказались препараты Домоцвет и Рибав-экстра, они повысили всхожесть у всех изученных видов в 1,1–1,8 раза. На биоморфологические показатели наиболее эффективными оказались препараты Домоцвет, Эпин-экстра и Рибав-экстра. Они увеличили высоту растений в 1,1–1,7 раза; длину главного корня в 1,2 раза; количество корней в 1,1–2,2 раза; длину и ширину листа в 1,2–1,6 и 1,2–2,1 раза соответственно. Таким образом, отмечено положительное влияние регуляторов роста растений на всхожесть семян и биоморфологические показатели некоторых представителей рода Ligularia.


Ключевые слова


Ligularia; регуляторы роста растений; всхожесть семян; морфометрия

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Reut A.A., Mironova L.N. Nekotoryye rezultaty ispolzovaniya regulyatorov rosta v tsvetovodstve [Some results of the use of growth regulators in floriculture]. Materialy VI mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii “Tsvetovodstvo: traditsii i sovremennost”[Materials of the VI International Scientific Conference “Floriculture: Traditions and Modernity”]. Volgograd, 2013, pp. 388–391.

Reut A.A., Mironova L.N. K voprosu povysheniya produktivnosti predstaviteley roda Hosta Tratt. pri kultivirovanii v Bashkirskom Preduralye [To the issue of increasing the productivity of representatives of the genus Hosta Tratt. when cultivated in the Bashkir Urals]. Agrarnaya Rossiya, 2014, no. 7, pp. 6–12.

Stupin A.S. Ispolzovaniye regulyatorov rosta rasteniy [Use of plant growth regulators]. V sbornike “Yubileynyy sbornik nauchnykh trudov studentov, aspirantov i prepodavateley agroekologicheskogo fakulteta, posvyashchennyy 110-letiyu so dnya rozhdeniya professora Travina I.S.”[ In the collection “Jubilee collection of scientific works of students, post-graduate students and teachers of the agroecological faculty, dedicated to the 110th anniversary of the birth of Professor Travin I.S.”]. Ryazan, 2010, pp. 150–152.

Shapovalov A.A., Zubkova N.F. Otechestvennyye regulyatory rosta rasteniy [Domestic plant growth regulators]. Agrokhimiya [Agrochemistry], 2003, no. 11, pp. 33–47.

Usova K.A., Belopukhov S.L. Obzor regulyatorov rosta rasteniy, primenyayemykh na tsvetochno-dekorativnykh kulturakh [Review of plant growth regulators used in flower and ornamental crops]. Materialy XXXIХ Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii professorsko-prepodavatelskogo sostava “Innovatsionnyy put razvitiya APK” [Materials of the XXXI International Scientific and Practical Conference of the Faculty “Innovative Way of Agricultural Development”]. Yaroslavl, 2016, pp. 121–124.

Nikolayeva M.G., Razumova M.V., Gladkova V.N. Spravochnik po prorashchivaniyu pokoyashchikhsya semyan [A guide to germinating dormant seeds]. Leningrad: Nauka, 1985, p. 85.

Polomoshnova N.Yu., Kisova S.V., Bessmolnaya M.Ya., Bordakova A.A. Vliyaniye regulyatorov rosta na rost i razvitiye tsvetochnykh kultur [The influence of growth regulators on the growth and development of flower crops]. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, priurochennoy k 100-letiyu zasluzhennogo deyatelya nauki Buryatskoy ASSR, professora N.V. Barnakova “Innovatsionnyye aspekty agronomii v povyshenii produktivnosti rasteniy i kachestva produktsii v Sibiri” [Materials of the international scientific-practical conference timed to the 100th anniversary of the honored worker of science of the Buryat Autonomous Soviet Socialist Republic, Professor N.V. Barnakova “Innovative Aspects of Agronomy in Increasing Plant Productivity and Product Quality in Siberia”]. Ulan-Ude, 2015, pp. 101–102.

Nikolaichuk V.I., Heinyk L.V., Horbatenko I.Iu. Vyvchennia rehuliuiuchoi rist ta rozvytok roslyn dii etylenprodutsenta retprolu [Study of regulating rhizome and plant development of ethylene derivative of retrore]. Fyzyolohyia y byokhymyia kulturnыkh rastenyi [Physiology and biochemistry of cultivated plants], 1999, vol. 31, no. 4, pp. 281–284.

Ivaniuk T.V. Ristrehuliuiuchi ta funhibakterytsydni vlastyvosti ifoniiu ta ifoniliiu yak perspektyvnykh etylenprodutsentiv u tekhnolohii vyroshchuvannia ozy-moi pshenytsi [Rising and phunbactericidal properties of iphonia and iphonium as promising ethylene producers in the technology of winter wheat cultivation]. Fyzyolohyia y byokhymyia kulturnыkh rastenyi [Physiology and biochemistry of cultivated plants], 1998, vol. 30, no. 6, pp. 450–456.

Poletiko O.M., Mishenkova A.P. Dekorativnyye travyanistyye rasteniya otkrytogo grunta: Spravochnik po nomenklature rodov i vidov [Ornamental grassy plants of open ground: Handbook of nomenclature of genera and species]. L.: Nauka, 1967, 208 p.

Min T. Ligularia Cass. Flora Yunnanica. Beijing, 2004, vol. 13, pp. 466–515.

Liu S.W., Deng D.S., Liu J.Q. The origin, evolution and distribution of Ligularia Cass. (Compositae). Acta Phytotax, sin. 1994, vol. 32, no. 6, pp. 514–524.

Cui B. Ligularia Cass. Flora Heilongjiangensis. Harbin, 1998, vol. 9, pp. 224–230.

Reut A.A., Mironova L.N. K voprosu povysheniya produktivnosti predstaviteley roda Iris L. pri kultivirovanii v Bashkirskom Preduralye [On the issue of increasing the productivity of representatives of the genus Iris L. during cultivation in the Bashkir Preduralye]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo [Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after N.I. Lobachevsky], 2014, no. 3–3, pp. 101–104.

Katalog rasteniy Botanicheskogo sada-instituta Ufimskogo nauchnogo tsentra RAN [Catalog of plants of the Botanical Garden Institute of the Ufa Science Center of the Russian Academy of Sciences]. V.P. Putenikhin (editor). Ufa: Informreklama, 2005, 224 p.

Yapparov F.Sh., Khaybullin R.I., Mukatanov A.Kh. Ratsionalnoye is-polzovaniye pochvennykh landshaftov botanicheskikh sadov [Rational use of soil landscapes of botanical gardens]. Botanicheskiye issledovaniya na Urale [Botanical studies in the Urals]. Sverdlovsk: UrO AN SSSR, 1990, 128 p.

Dorozhkina L.A., Yanishevskaya O.L., Sharafutdinov Kh.V., Yanishevskiy V.P. Otsenka effektivnosti regulyatora rosta rasteniy Domotsvet na kulture ipomei [Estimation of the effectiveness of the plant growth regulator Domokvet on the culture of the Ipomian]. Gavrish, 2008, no. 2, pp. 14–15.

Shakirova F.M. Regulyatory rosta v adaptivnoy strategii rasteniyevodstva [Growth Regulators in the Adaptive Strategy of Plant Growing]. Ufa: Gilem, 2009, 124 p.

Zaytsev G.N. Matematicheskaya statistika v eksperimentalnoy botanike [Mathematical statistics in experimental botany]. M.: Nauka, 1984, 424 p.

Reut A.A., Mironova L.N. Issledovaniye vliyaniya novogo regulyatora rosta na dekorativnyye rasteniya [Investigation of the influence of the new growth regulator on ornamental plants]. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii v ramkakh XXIII Mezhdunarodnoy spetsialnoy vystavki “AgroKompleks-2013” “Integratsiya nauki i praktiki kak mekhanizm effektivnogo razvitiya APK” [Materials of the international scientific and practical conference within the framework of the XXIII International Special Exhibition “AgroComplex 2013” “Integration of science and practice as a mechanism for effective development of the agro-industrial complex”]. Ufa, 2013, pp 123–126.

Reut A.A., Mironova L.N. Novyy sposob povysheniya semennoy pro-duktivnosti pionov v Bashkortostane [A new way to increase the seed productivity of peonies in Bashkortostan]. Plodovodstvo i yagodovodstvo Rossii [Fruit growing and grapes breeding in Russia]. 2014, vol. 40, no. 1, pp. 265–268.

Mamayev S.A., Baklanova E.G. Nekotoryye aspekty primeneniya regulyatorov rosta v introduktsii dekorativnykh rasteniy [Some aspects of the use of growth regulators in the introduction of ornamental plants]. Introduktsiya, akklimatizatsiya, okhrana i ispolzovaniye rasteniy [Introduction, acclimatization, protection and use of plants]. Kuybyshev, 1982, pp. 11–21.

Runkova L.V. Deystviye regulyatorov rosta na dekorativnyye rasteniya [Effect of growth regulators on ornamental plants]. V.F. Verzilova (editor). M.: Nauka, 1985, 152 p.
DOI: https://doi.org/10.12731/wsd-2018-1-124-135

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
(c) 2018 Antonina Anatolievna Reut

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

ISSN 2658-6649 (print)

ISSN 2658-6657 (online)

HotLog Яндекс цитирования