ПРОБЛЕМА ТЕРРОРИЗМА И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)

Vladimir Alexandrovich Dubinkin, Anna Sergeevna Khaliman


Аннотация


Ежегодно увеличивается количество актов агрессии, приводящих к гибели людей и порождающих нестабильность в обществе. Согласно положению военной доктрины РФ, в мире ожидается увеличение частоты применения высокоточного оружия. Одновременно одной из основных внешних опасностей является быстрое распространение международного терроризма, из-за которого страдает в большей степени мирное население.

Цель настоящей работы – выявление современных тенденций явления терроризма и анализ работы модели бригадного оказания психолого-психиатрической помощи пострадавшим.

Результаты. В настоящей статье обоснована необходимость начала медицинской реабилитации пострадавших непосредственно на месте совершения теракта и доказана эффективность бригадной модели оказания психолого-психиатрической помощи. Раскрыты особенности диагностики острых стрессовых реакций у пострадавших и свидетелей террористических актов, подчеркнута важность этих знаний для узкоспециализированных врачей.

Заключение. Результаты работы психолого-психиатрических бригад доказали эффективность модели бригадного оказания экстренной психологической помощи.


Ключевые слова


медицинская помощь; террористический акт; посттравматическое стрессовое расстройство; острые стрессовые реакции; психолого-психиатрическая помощь

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Avdeev Yu.I. Sovremennyy terrorizm: sostoyanie i perspektivy [Modern terrorism: state and prospects] / Еd. E. I. Stepanov. M., 2000. S. 157–175.

Agafonov A.B. Sovremennaya gosudarstvennaya antiterroristicheskaya deyatel’nost’ SShA: (polit, aspekty, problemy) [Modern state anti-terrorist activity of the USA: (polit, aspects, problems)]. N. Novgorod, 2000. 300 p.

Antonyan Yu.M. Terrorizm: kriminologicheskoe i ugolovno-pravovoe issledovanie [Terrorism: criminological and criminally-legal research]. M.: Shchit, 1998. 306 p.

Balanchuk V.D., Pirumova I.V., Kalinichenko E.A. et al. Sovremennaya nauka: aktual’nye problemy i puti ikh resheniya. 2015. №9 (22), рр. 55–57.

Belyaev A.F. Zdorov’e moryakov: problemy i resheniya [Seafarers’ health: problems and solutions]. M: Vladivostok: Rus. ostrov, 2010. 312 p.

Blishchenko V.I. Mezhdunarodno-pravovye problemy gosudarstvennogo terrorizma: (na primere Chili) [International legal problems of state terrorism: (on the example of Chile)]. M., 1989.

Bykhovets Yu.V. Predstavleniya o terroristicheskom akte i perezhivanie terroristicheskoy ugrozy [Representations about a terrorist act and the experience of a terrorist threat]. Moskva, 2007. 3 p.

Vel’tishchev D.Yu. Sotsial’naya i klinicheskaya psikhiatriya. 2010; 10 (2): 48–51.

Dikaev S.U. Ugolovnaya otvetstvennost’ za terrorizm [Criminal responsibility for terrorism]; Ufim. yurid. in-t MVD Ros. Federatsii. Ufa, 2000. 75 p.

Dubinkin V.A., Agoshkov A.I., Malinina E.V. Meditsinskaya pomoshch’ v chrezvychaynykh situatsiyakh [Medical assistance in emergency situations]. Vladivostok: Izd-vo DVFU, 2016. 132 p.

Dubinkin V.A., Tushkov A.A. Meditsina katastrof v usloviyakh mirnogo i voennogo vremeni [Medicine of disasters in conditions of peaceful and war time]. Vladivostok: Izdatel’skiy dom Dal’nevost. federal. un-ta, 2013. 136 p.

Zakharov D. Novyy Akropol’. Filosofiya, psikhologiya, nauka, iskusstvo 2001. № 5 (24), рр. 5–9.

Ivanova G.E. Meditsinskaya reabilitatsiya v Rossii. Perspektivy razvitiya // Vestnik vosstanovitel’noy meditsiny, 2013, №5. S. 3–8.

Ivanova G.E., Stakhovskaya L.V., Rep’ev A.P. Vestnik vosstanovitel’noy meditsiny. 2014; 1: 2–5.

Kabanov P.A. Viktimologiya. 2016. №4 (10), рр. 12–22.

Kara-Murza S. Tezisy o terrorizme [Theses on terrorism]. http:// www.nuweb.jinr.ru

Libig M. Strategicheskiy kontekst sovremennogo irregulyarnogo vedeniya voyn [Strategic context of modern irregular warfare]. http://www.Df.ru/~metuniv.consor.LIEBIG/html

Metelev S.E. Sovremennyy terrorizm i metody antiterroristicheskoy deyatel’nosti [Modern terrorism and methods of antiterrorist activity]. M.: Omsk, 2008. 332 p.

Mirskiy G. Mirovaya ekonomika i mezhdunar. otnosheniya. 2002. № 3, рр. 36–46.

Ol’shanskiy D.V. Psikhologiya terrorizma [Psychology of terrorism]. SPb.: Piter, 2002. 228 p.

Oslon A. Amerika: vzglyad iz Rossii (do i posle 11 sentyabrya) [America: a view from Russia (before and after September 11)]. M., 2001.

Petrishchev V.E. Sovremennyy terrorizm: sostoyanie i perspektivy [Modern terrorism: the state and prospects] / ed. E. I. Stepanov. M., 2000. S. 200–216.

Pirogova I.A., Chukichev A.V., Shlepotina N.M. et al. Vestnik soveta molodykh uchenykh i spetsialistov Chelyabinskoy oblasti. 2016. V. 1. №2 (13), рр. 15–20.

Presnyakova L. Amerika : vzglyad iz Rossii (do i posle 11 sentyabrya) [America: a view from Russia (before and after September 11)]. M., 2001.

Rezina L.A. Vestnik SMUS. 2016. №3 (14), рр. 45–49.

S chego nachinaetsya vakhkhabizm? [What does Wahhabism begin with?]. http://www.islam.ru.

Stepanov E.I. Sovremennyy terrorizm: sostoyanie i perspektivy [Modern terrorism: state and prospects] / Ed. E. I. Stepanov. M., 2000, рр. 5–8.

Lukabo R., Fukua X.E., Kendzhemi D.P., Koval’ski K. Terrorizm: psikhologicheskie i politicheskie aspekty [Terrorism: psychological and political aspects]. http://www.agentura.ru.

Ukaz Prezidenta RF ot 5 fevralya 2010 goda № 146 «O Voennoy doktrine Rossiyskoy Federatsii» [Decree of the President of the Russian Federation of February 5, 2010 No. 146 “On the Military Doctrine of the Russian Federation”].

Shkarin V.V., Yarmolich V.A., Rogaevskiy A.A., Bakanov S.M. Meditsina ka­tastrof. 2014; 3: 19–22.

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: 4th ed. Washington (DC): American Psychiatric Association; 1994.

Gary LaFree, Joshua D. Freilich. The Handbook of the Criminology of Terrorism. Wiley-Blackwell, 2016. 632 p.

Kaplan J. History and Terrorism. The Journal of American History. 2011. June, рр. 101–107.

Kushner, Harvey W. Encyclopedia of Terrorism. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2003. 538 p.

Rapoport D.C. Before the Bombs There Were the Mobs: American Experiences with Terror. Terrorism and Political Violence. №20. (April 2008), pp. 167–194.

The ICD-10 classification of mental and behavioral disorders: diagnostic criteria for research (10th revision). World Health Organization. Geneva: 1992.

Vanderhoof D.J.W. The Criminology of Terrorism. Pembroke, 2001. Brooks, Graham The criminology of terrorism: closing the gap. BSc dissertation, University of Portsmouth, 2007.
DOI: https://doi.org/10.12731/wsd-2018-4-258-272

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
(c) 2018 Vladimir Alexandrovich Dubinkin, Anna Sergeevna Khaliman

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

ISSN 2658-6649 (print)

ISSN 2658-6657 (online)

HotLog Яндекс цитирования