№ 11 (2014)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

Tatyana Ivanovna Krasnova
10-25
Tamara Yevgenyevna Ovchinnikova
26-42
Elvira Petrovna Tarasova
43-52
Alevtina Pavlovna Torbeeva
53-67
Filipp Anatol’evich Belov
68-90
Tatjana Nikolaevna Shalkina
91-106
Marina Valeryevna Kuimova, Stepan Igorevich Skripko
107-115
Marina Valeryevna Kuimova, Alexey Artemovich Gornostaev
116-124
Alena Andreevna Vasilenko
125-142
Olga Uruzbekovna Gogitsaeva, Valery Konstantinovich Kochisov, Natalia Viktorovna Timoshkina
143-160
Tatiana Yurievna Aikina, Olga Vitalievna Sumtsova
161-171
Olga Anatoljevna Nemykh
172-189
Valeriy Maksimovich Miniyarov, Olga Vyacheslavovna Birina
190-219
Pavel Gennadevich Sartakov, Vladimir Pavlovich Novoselov, Viktor Valentinovich Polić
220-240
Natalya Petrovna Shatalova
241-252
Nadehzda Yurevna Gutareva
253-263
Olga Khristjevna Miroshnikova
264-283
Irina Borisovna Rumiantseva
284-302
Alexander Sergeevich Shadrin
303-319
Anna Viktorovna Shapieva
320-335
Sergey Sergeevich Kasatkin
336-348
Daniyar Mavliyarovich Abdrakhmanov
349-364
Tatyana Gennadevna Pronyushkina
365-378
Yuri Mihaylovich Aksyutin
379-392
Ekaterina Leonidovna Lutsenko, Paulina Sergeevna Nikolaeva
393-406