№ 4 (2014)

Содержание

Естественные и технические науки

V. M. Gilyov, S. I. Shpak, V. V. Yakovlev
8-12
V. V. Yakovlev
13-21
G. G. Karkashadze, A. M-B. Khautiev
22-29
P. P. Beskid, V. A. Mirankov
30-36
A. O. Voytin, V. M. Tyutyunnik
37-44
A. A. Gedich
45-60
I. I. Komarov, A. L. Drannik, R. A. Yurieva
61-70
A. V. Lebedev, A. A. Barannikov, M. V. Grishin, P. Y. Pavlov, S. V. Rybov, O. E. Chorakaev
71-81
P. V. Matrenin
82-86
A. Y. Melnikov, K. V. Kravchenko, A. A. Petrenko
87-97
E. S. Shagurina
98-106
A. V. Gritsenko
107-116
A. L. Osipov, O. V. Krivetchenko, V. P. Trushina, E. A. Rapotsevich
117-122
A. L. Osipov, V. P. Trushina, E. A. Chentaeva
123-127
V. E. Telipenko, A. A. Zakharova, M. R. Yavorsky
128-135
N. V. Tyulpinova
136-147
S. A. Sergeev, E. E. Gulmanov, R. S. Sergeev
148-160
M. S. Vasiliev, R. R. Karimov
161-170
M. D. Zinkina
171-178
V. G. Burmistrova, A. A. Butov
179-182
A. L. Osipov, E. A. Rapotsevich, V. P. Trushina, N. V. Podborschaeva, A. S. Trifonova
183-188
V. S. Lyukshin, A. V. Barsuk
189-196
V. A. Skachcov, V. I. Ivanov, O. R. Berezhnaya, Yu. V. Mosejko
197-201
L. S. Molchanov, B. M. Bojchenko, K. G. Nizjaev, A. N. Stojanov, I. V. Sinegin
202-208
D. I. Egorov, A. P. Grammatin
209-218
V. M. Karaban, I. D. Zyrin, E. F. Smolyakova
219-229
B. M. Lapshin, A. L. Ovchinnilov, A. S. Chekalin
230-239
I. B. Akhunova, Yu. Kh. Guketlev, M. N. Derbe, N. N. Starkov, B. M. Kalova
240-248
A. S. Garshin, G. I. Zukanova
249-258
R. N. Kulesh, A. N. Subbotin
259-270
R. N. Kulesh, A. N. Subbotin
271-285
E. A. Oreshkin, I. N. Seelev, A. V. Kondratev
286-295
V. T. Urazgaliev, V. A. Trofimov, A. E. Karnauhov
296-300
A. V. Vyzhanov, A. S. Egorova
301-309
A. A. Degtyarev, D. A. Bogachev
310-320
A. A. Degtyarev, A. I. Belkov
321-331
A. V. Kondratev, I. G. Efremov, E. N. Paretskov
332-343
F. G. Kosmynin
344-351
E. N. Paretskov, I. G. Efremov, A. V. Kondratev
352-358
V. I. Sobolev, V. B. Radchenko, S. I. Ivlev, R. V. Ostvald, V. V. Shagalov, V. D. Filimonov, I. I. Zherin
359-367
E. I. Efimov, V. L. Tkalich
368-375
A. V. Vostrukhin, M. F. Goryaynov, V. S. Yadykin
376-383
A. V. Ostroukh, K. A. Barinov, A. V. Vorobeva, N. E. Surkova
384-397