СПРАВОЧНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ В ВУЗЕ

Galina Viktorovna Hamer, Rita Viktorovna Korneeva


Аннотация


Стандарты высшего образования предусматривают освоение студентами комплексных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций на основе междисциплинарных связей. Как показывает практика, в обучении различных дисциплин эффективно применение справочной правовой системы (СПС) «КонсультантПлюс». Освоение возможностей СПС является важной составляющей подготовки будущего специалиста, начинается с первых курсов обучения в рамках базовых дисциплин и должно использоваться в дальнейшем в течение всего срока обучения для нормативно-правового обеспечения различных дисциплин специализации.

Цель – разработка и последующее внедрение в учебный процесс СПС «КонсультантПлюс» в качестве эффективного инструмента реализации связей между дисциплинами.

Метод или методология проведения работы: использовались интерактивные методы обучения, а также статистические методы анализа результативности исследования.

Результаты: повышение качества изучения СПС «КонсультантПлюс», приобретение опыта в решении актуальных практических задач, эффективный контроль знаний студентов.

Область применения результатов: разработанную технологию изучения СПС «КонсультантПлюс» целесообразно применять в вузовском обучении при изучении различных дисциплин: правовых, дисциплин информационных технологий, статистических, дисциплин специальности, чтобы происходило эффективное освоение необходимых будущим специалистам компетенций.


Ключевые слова


справочная правовая система «КонстультантПлюс»; междисциплинарные связи; компетентностный подход

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Samylov P.V. Razvitie professional’nykh kompetentsiy i interaktivnaya obrazovatel’naya tekhnologiya [The development of competencies and interactive educational technology]. Chelovecheskiy kapital. 2012. No 9 (45), pp. 94–99.

Samylov P.V. Formirovanie obshchekul’turnykh i professional’nykh kompetentsiy studentov vuza v usloviyakh proektno-deyatel’nostnogo obucheniya [The formation of common cultural and professional competences of students in terms of project and activity learning]. Chelovecheskiy kapital. 2012. No 1 (37), pp. 94–96.

Khropov E.S., Seliverstova S.Yu. Rol’ obshchekul’turnykh i obshchepro-fessional’nykh kompetentsiy v formirovanii bazovoy modeli gumanitarnoy podgotovki studentov ekonomiko-upravlencheskogo profilya [The role of common cultural and General professional competencies in the formation of the basic model of humanitarian training of students of economic-administrative profile]. Mir nauki, kultury, obrazovaniya. 2015. No 1(50), pp. 203–207.

Samylov P.V., Khomutova O.Yu. Kompetentnostnyy podkhod i interak-tivnye obrazovatel’nye tekhnologii v podgotovke menedzherov [Competence-based approach and interactive technology in the training of managers]. Materialy nauchno-metodicheskoy konferentsii Severo-Zapadnogo instituta upravleniya [Materials of the scientific-methodical conference of the North-Western Institute of Management]. 2009. No 1, pp. 25–35.

Khamer G.V., Smirnov V.Yu., Korneeva R.V. Formirovanie, otsenka i razvitie kompetentsiy budushchikh upravlentsev v protsesse izucheniya tsikla matematicheskikh i estestvennonauchnykh distsiplin [Formation, evaluation and development of competencies of future managers in the process of studying the cycle of mathematical and natural Sciences]. V mire nauchnykh otkrytiy [Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture]. 2014. No 5.1 (53), pp. 462–474.

Samylov P.V. Proektirovanie kar’ernykh traektoriy cherez razvitie professional’nykh kompetentsiy munitsipal’nykh sluzhashchikh [Designing career trajectories through the development of professional competencies of municipal employees]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Gosudarstvennoe i munitsipal’noy upravlenie. 2014. No 4, pp. 65–72.

Belousova A.I., Pavlov D.A. Study of problems of organization of knowl-edge in the field of information technology. International Journal of Advanced Stud-ies (IJAS). 2013. Vol. 3. No 4, pp. 13–17. DOI: 10.12731/2227-930X-2013-4-3.

Samylov P.V. Proektno-deyatel’nostnoe obuchenie v obrazovatel’nom protsesse vuza [Project-action learning in the educational process of the University]. Chelovecheskiy kapital. 2012. No 1 (37), pp. 92–94.

Programma informatsionnoy podderzhki rossiyskoy nauki i obrazo-vaniya. Sayt «Konsul’tantPlyus – studentu i prepodavatelyu» [The program of information support of Russian science and education. The website “Consultant – student and teacher”]. https://www.consultant.ru/edu/highschool/vuz/programm/

Cheptsov A.S. Tekhnologii SPS «Konsul’tantPlyus» v nauchnoy i ucheb-noy deyatel’nosti studentov i prepodavateley [Technology RLS “ConsultantPlus” in scientific and educational activities of students and teachers]. http://econf.rae.ru/pdf/2009/11/1ecfb46347.pdf

Korneeva R.V. Metody i perspektivy razvitiya ispol’zovaniya SPS «Konsul’tantPlyus» v uchebnom protsesse [Methods and prospects of development of the use of RLS “ConsultantPlus” in the educational process]. Novye tekhnologii v obrazovanii: Sbornik statey III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [New technologies in education: Collection of articles of the III International Scientific and Practical Conference]. OOO «Nauchno-innovatsionnyy tsentr. 2015, pp. 230–233.

SD. Konsul’tantPlyus [CD. ConsultantPlus]. Vysshaya Shkola. No 20–22.

Khomutova O.Yu. Vneauditornaya rabota studentov kak vazhnyy element formirovaniya kompetentsiy budushchego upravlentsa [Extracurricular work of students as an important element of formation of competences of the future Manager]. Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyy vestnik. 2010. No 25. Р. 9.

Mezentseva A.S. K voprosu ispol’zovaniya komp’yuternykh sistem tes-tirovaniya znaniy [By the use of the computer systems of testing of knowledge]. V sb.: Nauka, obrazovanie, obshchestvo: tendentsii i perspektivy razvitiya. Sbornik materialov III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Collection of materials of the III International Scientific and Practical Conference]. Ed. O.N. Shirokov. 2016, pp. 191–192.

Khamer G.V. Sayt i kvest «Interaktivnoe puteshestvie po mestam boevoy slavy Kalugi» kak sredstva vospitaniya patriotizma podrastayushchego pokoleniya [The website and the quest “an Interactive journey to places of military glory of Kaluga” as a means of Patriotic education of the younger generation]. Vestnik Kaluzhskogo filiala RANKhiGS. Kaluga, 2015, pp. 6–8.

Anokhina L.V. Tvorcheskie zadaniya kak sredstvo razvitiya kreativnykh sposobnostey v uchebnom protsesse [Creative tasks as means of development of creative abilities in the educational process]. Materialy nauchno-metodicheskoy konfe-rentsii Severo-Zapadnogo instituta upravleniya [Proceedings of the scientific-methodical conference of the North-West Institute of Management]. 2009. No 1, pp. 81–88.

Tyutin D.V., Gomaleev A.O. Organizatsiya upravleniya praktikoy stu-dentov professional’noy obrazovatel’noy organizatsii na osnove protsessnogo podkhoda [The organization management practices of students of professional educational organizations on the basis of the process approach]. Kaluzhskiy ekonomicheskiy vestnik. 2017. No 1, pp. 61–66.

Khropov E.S. Podgotovka budushchikh uchiteley distsiplin gumanitarnogo tsikla k ispol’zovaniyu informatsionnykh tekhnologiy dlya razvitiya tvorcheskikh sposobnostey uchashchikhsya [Training of future teachers of humanitarian disciplines to the use of information technology for development of creative abilities of students]. Sotsiokul’turnye problemy podgotovki so-vremennogo pedagoga: Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Sociocultural problems of training a modern teacher: Materials of the International Scientific and Practical Conference]. 2008, pp. 286–288.

Samylov P.V. Puti resheniya metodologicheskikh problem proektnogo obucheniya: opyt Kaluzhskogo filiala RANKhiGS [Solutions of methodological problems of project learning: the experience of the Kaluga branch of Ranepa]. Izvestiya Baltiyskoy gosudarstvennoy akademii rybopromyslovogo flota: psikhologo-pedagogicheskie nauki. 2014. No 3(29), pp. 88–95.

Samylov P.V. Metodologicheskie problemy proektnoy deyatel’nosti studentov v obrazovatel’nom protsesse [Methodological problems of project work of students in the educational process]. Tsennosti i smysly. 2014. No 6 (34), pp. 106–110.

Nikitina O.A. Formirovanie pravovoy kul’tury studentov v protses-se izucheniya inostrannogo yazyka [Formation of legal culture of students in the process of learning a foreign language]. Ryazan’, 2006. 153 p.

Dovgan’ V.V. Sozdanie i ispol’zovanie elektronnogo obrazovatel’nogo resursa v sostave informatsionno-metodicheskogo obespecheniya uchebnogo protsessa [Creating and using electronic educational resources in the information-methodical support of educational process]. 13.00.02. Moscow, 2012. 139 p.
DOI: https://doi.org/10.12731/2227-930X-2017-4-53-68

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2018 Galina Viktorovna Hamer, Rita Viktorovna Korneeva

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0.

ISSN 2328-1391 (print), ISSN 2227-930X (online)