МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Alsu Aydarovna Zaydullina


Аннотация


Молочный подкомплекс составляет весомую часть в валовой продукции сельского хозяйства, а уровень себестоимости и рентабельности производства оказывают влияние на экономику в целом. Основная задача данного сектора экономики – это обеспечение населения молочными продуктами и молоком для полноценного уровня питания; обеспечение физической и экономической доступности молочных продуктов за счет собственного производства. Повышение эффективности функционирования отраслей АПК, снижение себестоимости производства продуктов питания при сохранении высокого качества являются перспективными направлениями развития, как для экономического роста, так и продуктовой безопасности страны. Для детального изучения обратились к основным показателям молочно-продуктового подкомплекса АПК Республики Башкортостан и проанализировали участников – производителей в формировании рынка продукции. В целях повышения эффективности функционирования молочно-продуктового подкомплекса были предложены меры, позволяющие обеспечить динамичное и устойчивое развитие отрасли.

Цель работы: оценка состояния и обоснование предложений по повышению эффективности функционирования молочно-продуктового подкомплекса Республики Башкортостан.

Метод или методология проведения работы: в ходе исследования были проанализированы тенденции функционирования АПК и молочно-продуктового подкомплекса по России и Республике Башкортостан и перспективы их развития с использованием экономико-статистических и абстрактно-логических методов.

Результаты: предложены меры по повышению эффективности функционирования молочно-продуктового комплекса Республики Башкортостан.

Область применения результатов: предложенные меры могут быть адаптированы и применены на уровне Министерства сельского хозяйства и администраций сельских муниципальных районов Республики Башкортостан для принятия управленческих решений в отрасли.


Ключевые слова


эффективность; молочно-продуктовый комплекс; государственная поддержка; инновационный путь развития АПК; сельское хозяйство; импорт; продуктовый импорт; уровень продовольственного обеспечения; продуктовая безопасность

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Askarov A.A., Askarova A.A. Proizvodstvo moloka: zatraty i vykhod produktsii [Milk production: costs and output]. Vestnik BGAU. 2016. №4 (40), рр. 135–143.

Belova T.N. Situatsiya na molochnom «fronte» v usloviyakh sanktsiy [The situation in the dairy market in terms of sanctions]. Ekonomist. 2015. № 4, рр. 84–91.

Bordukov G.I. Budushchee za krupnymi molochnymi kompleksami [The future belongs to large dairy complexes]. Vestnik Kurskoy gosudarstvennoy sel’skokhozyaystvennoy akademii. 2011. V. 4. № 4, рр. 15–17.

Bulatova A.A. Strategii rossiyskikh roznichnykh setey v usloviyakh prodovol’stvennykh sanktsiy: analiz variantov zameshcheniya assortimenta [Strategies of Russian retail chains under food sanctions: an analysis of the range substitution]. Regional’nye agrosistemy: ekonomika i sotsiologiya. 2015. № 1. P. 14.

Bulatova A.A. Prodovol’stvennoe embargo kak faktor rosta prodovol’stvennykh trat naseleniya (na primere Sankt-Peterburga) [Food embargo as a factor of increase of population food expenditure (by the example of Saint-Petersburg)]. Vestnik APK Stavropol’ya. 2016. № S3, рр. 39–42.

Bun’kovskiy D.V. Importozameshchenie v rossiyskoy ekonomike: perspektivy razvitiya otechestvennykh proizvodstv prodovol’stviya [Import substitution in the Russian economy: prospects for domestic food production]. Voprosy upravleniya. 2016. № 3, рр. 53–60.

Bykovskaya N.V. Organizatsionno-ekonomicheskiy mekhanizm inno-vatsionnogo razvitiya molochnogo skotovodstva [Organizational and economic mechanism of innovative development of dairy cattle breeding]. M., 2016. P. 296.

Dolgova I.M. Gosudarstvennaya podderzhka razvitiya molochnogo skotovodstva v Rossiyskoy Federatsii [State support of dairy cattle breeding development in the Russian Federation]. Nauka i obrazovanie: khozyaystvo i ekonomika; predprinimatel’stvo; pravo i upravlenie. 2015. № 2 (57), рр. 58–63.

Zaydullina A.A. Sovershenstvovanie organizatsionno-ekonomicheskogo mekhanizma upravleniya molochnym podkompleksom [Improvement of organizational and economic mechanism of management of a dairy subcomplex]. Nauka Krasnor’ya. 2017. № 4, рр. 35–39.

Zaostrovtsev A.P. Reaktsiya na kontrsanktsii: «My za tsenoy ne po-stoim...» [Reaction to Counter-Sanctions: «The Price is no Concern…»]. Obshchestvennye nauki i sovremennost’. 2017. № 5, рр. 46–60.

Zaostrovtsev A.P. Rossiya: zhizn’ posle 2013 goda [Russia: life after 2013]. SPb.: Izdatel’stvo Evropeyskogo universiteta v Sankt- Peterburge, 2016. 44 p.

Kalyatin V.O. Opyt Evropy, SShA i Indii v sfere gosudarstven-noy podderzhki innovatsiy [Experience of Europe, the USA and India in the field of innovations’ state support]. Rossiyskiy yuridicheskiy zhurnal. 2011. № 1, рр. 171–183.

Kovshov V.V. Regional’naya konkurentosposobnost’ otrasley APK v usloviyakh krizisa [Regional competitiveness of agribusiness industry during the period of crisis]. Rossiyskiy elektronnyy nauchnyy zhurnal. 2015. № 3 (1710), рр. 79–95.

Kotlyarov I.D. Vertikal’no kooperirovannye agropromyshlennye organizatsii v sel’skom khozyaystve stran SNG [Vertically agricultural cooperative organizations in agriculture of the CIS countries]. Mezhdunarodnyy nauchno-proizvodstvennyy zhurnal «Ekonomika APK». 2016. № 10, рр. 89–94.

Lipatnikov V.S., Shatilova A.V. Analiz vneshney sredy nepryamogo vliyaniya v ramkakh provedeniya finansovogo analiza kompaniy molochnoy promyshlennosti Rossii [Analysis of the external environment of indirect influence within the framework of the financial analysis of Russian dairy companies]. Vestnik APK Stavropol’ya. 2016. № 3, рр. 266–271.

Lipatnikov V.S. Analiz finansovo-khozyaystvennoy deyatel’nosti vedushchikh molokopererabatyvayushchikh kompaniy Rossii [Analysis of financial and economic activities of the leading dairy companies from Russia]. Ekonomika sel’skogo khozyaystva Rossii. 2017. №11, рр. 70–76.

Mindlin Yu.B. Optimal’naya model’ funktsionirovaniya otrasli ovoshchevodstva: vertikal’naya integratsiya, agrarnye fil’ery, klastery [Optimal model of functioning of olericulture: vertical integration, agricultural filieres, clusters]. Ovoshchi Rossii. 2016. № 3, рр. 92–97.

Solov’eva T.N., Zhilyakov D.I. Sovremennye tendentsii prodovol’stvennoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii [Modern trends in food security of the Russian Federation]. Vestnik Kurskoy gosudarstvennoy sel’skokhozyaystvennoy akademii. 2012. № 9, рр. 5–7.

Solomatin A.N., Moreva S. A. Roznichnye tseny na produkty pitaniya v Rossiyskoy Federatsii: dinamika i struktura [Food Retail Prices in the Russian Federation: Dynamics and Structure]. Prakticheskiy marketing. 2017. № 2–1, рр. 87–93.

Statistika Respubliki Bashkortostan [Statistics of The Republic of Bashkortostan]. http://bashstat.gks.ru/

Sushentsova S. S., Kozlov M. P. Organizatsionno-ekonomicheskie modeli proizvodstvennoy kooperatsii krest’yanskikh (fermerskikh) khozyaystv [Organizational and economic models of production cooperation of peasant (farm) farms]. Ekonomika, trud, upravlenie v sel’skom khozyaystve. 2017. № 2, рр. 68–73.

Federal’naya statistika Rossiyskoy Federatsii [Federal statistics of the Russian Federation]. http://www.fedstat.ru

Frumkin B.E. Agropromyshlennyy kompleks Rossii v usloviyakh «voyny sanktsiy» [The agricultural complex of Russia in conditions of the “war of sanctions»]. Voprosy ekonomiki. 2015. № 12, рр. 147–153.

Frumkin B.E. Prodovol’stvennoe embargo i prodovol’stvennoe importozameshchenie: opyt Rossii [The Food Embargo and Food Import Substitution: Russian Experience]. Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii. 2016. № 4, рр. 162–169.

Mottram T. Animal board invited review: precision livestock farming for dairy cows with a focus on oestrus detection. ANIMAL. 2016. No10. V.10, рр. 1575–1584. DOI: https://doi.org/10.1017/S1751731115002517

Surovtsev V.N. Innovation development of dairy cattle breeding in the North-West of the Russian Federation as the basis for enhancing the competitiveness of milk production. Economic and social changes: facts, trends, forecast. 2013. No4, рр. 143–150.

Gebreselassie S., Peden D., Haileslassie A. and Mpairwe D. Factors affecting livestock water productivity: animal scale analysis using previous cattle feeding trials in Ethiopia. Rangeland Journal. 2009. №31(2), рр. 251–258. DOI: https://dx.doi.org/10.1071/RJ09011
DOI: https://doi.org/10.12731/2070-7568-2018-1-68-83

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2018 Alsu Aydarovna Zaydullina

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0.

ISSN 2070-7568 (Print)