АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Pavel Vladimirovich Pankin


Аннотация


Состояние рынка труда оказывает существенное воздействие на развитие экономики как отдельного региона, так и страны в целом. Рынок труда России имеет выраженную дифференциацию в разрезе ее субъектов, что определяется огромной территорией страны, отраслевой спецификой регионов, существенным различием в уровне безработицы и социально-экономических условий, а также ростом нелегальной занятости населения. Для определения реального состояния рынка труда Липецкой области разработана система показателей, характеризующих уровни занятости, безработицы, дисбаланса и социально-экономических условий, а также влияние трудовой миграции с учетом ее качественного состояния. На основе статистического анализа проведена оценка состояния и изменения рынка труда исследуемого региона, выявлены резервы совершенствования. Рассмотрены программы государственной поддержки региона, направленные на развитие рынка труда и повышение социально-экономических условий населения. Предложены направления совершенствования рынка труда с учетом территориальных особенностей и отраслевых специфик исследуемого региона, позволяющие сбалансировать существующие потребности в рабочей силе, располагаемые собственные трудовые ресурсы и используемая трудовая иммиграция.

Цель – анализ состояния рынка труда Липецкой области по разработанной методике, выявление резервов и перспектив развития.

Метод или методология проведения работы: в статье использовались экономико-математические методы, а также статистические методы анализа.

Результаты: определено состояние рынка труда Липецкой области и выявлены резервы и направления его развития.

Область применения результатов: полученные результаты целесообразно применять для повышения эффективности рынка труда исследуемого региона и страны в целом.


Ключевые слова


рынок труда; трудовые ресурсы; миграция

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Zakon Lipetskoy oblasti ot 29 dekabrya 2012 goda № 108-OZ «O Programme sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Lipetskoy oblasti na 2013–2017 gody» [Law of the Lipetsk region of December 29, 2012 № 108-OZ «On the program of social and economic development of the Lipetsk region for 2013-2017»], Elektronnyy fond pravovoy i normativno-tekhnicheskoy dokumentatsii, 2014. http://docs.cntd.ru/document/872620620

Postanovlenie administratsii Lipetskoy oblasti № 465 ot 16 oktyabrya 2013g. «Ob utverzhdenii gosudarstvennoy programmy Lipetskoy oblasti «Razvitie rynka truda i sodeystvie zanyatosti naseleniya v Lipetskoy oblasti» [Resolution of administration of the Lipetsk region № 465 of October 16, 2013 «On approval of the state program of the Lipetsk region» development of the labor market and promotion of employment in the Lipetsk region»], SPS «Konsul›tantPlyus». http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW220;n=63025

Vasil’eva E.V., Kuklin A.A., Leont’eva A.G. Sotsial’naya zashchita naseleniya, ee rol’ v povyshenii kachestva zhizni v regionakh Rossii [Social protection of the population, its role in improving the quality of life in the regions of Russia]. Uroven’ zhizni naseleniya regionov Rossii, 2010, no. 9, pp. 22–31.

Gnevasheva V.A. Migratsionnye protsessy rynka truda [Migration processes in the labor market]. Ekonomika i upravlenie narodnym khozyaystvom. Seriya: Ekonomika i Pravo, 2017, no. 5, pp. 10–14.

Dolgova I.N., Edinak E.A., Korovkin A.G., Korolev I.B. Soglasovanie sprosa i predlozheniya na regional’nykh rynkakh truda RF s uchetom obrazovatel’nykh kharakteristik rabochey sily [Coordination of supply and demand in the regional labor markets of the Russian Federation, taking into account the educational characteristics of the labor force]. Nauchnye trudy: Institut narodnokhozyaystvennogo prognozirovaniya RAN, 2017, no 15, pp. 511–530.

Esina Yu.L., Agafonova E.E. Integratsiya biznes-soobshchestva i obrazovaniya kak faktor innovatsionnogo razvitiya ekonomiki regiona (na primere Lipetskoy oblasti) [Integration of the business community and education as a factor of innovation development of the region’s economy (on the example of the Lipetsk region)]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta inzhenernykh tekhnologiy. 2015, no 3, pp. 247–252.

Zayonchkovskaya Zh.A. Pochemu Rossii neobkhodima immigratsionnaya politika [Why Russia needs immigration policy], Metodologiya i metody izucheniya migratsionnykh protsessov [Methodology and methods for studying migration processes]. Moscow: Tsentr migratsionnykh issledovaniy Publ., 2007, pp. 114–141.

Korneva Zh.V., Ismaylova T.Yu. Razvitie rynka truda v Lipetskoy oblasti v period perekhoda k novomu tekhnologicheskomu ukladu [Development of labor market in the Lipetsk region during transition to new technological way], Region: sistema, ekonomika, upravlenie, 2014, no. 4, pp. 72–77.

Korshunov L.A., Nikulina N.L. Ekologicheskie i ekonomicheskie aspekty ustoychivo-bezopasnogo razvitiya regiona [Environmental and economic aspects of sustainable and safe development of the region], Polzunovskiy al’manakh, 2011, no. 3, pp. 4–8.

Migratsionnoe dvizhenie naseleniya: teoriya, politika, praktika, perspektivy [Migration of population: theory, policy, practice and prospects], ed. O.D. Vorobeva, A.V. Topilin. Moscow: Ekonomicheskoe obrazovanie Publ, 2013. Р. 33.

Nekhoda E.V., Solov’eva N.N. Migratsionnye volny na rossiyskom rynke truda [Migration waves in the Russian labor market], Sotsiologicheskie issledovaniya, 2016, no. 4, pp. 31–36.

O polozhenii na registriruemom rynke truda Lipetskoy oblasti v yanvare–dekabre 2017 goda [On the situation in the registered labor market of the Lipetsk region in January-December 2017], Upravlenie truda i zanyatosti Lipetskoy oblasti [Labor and Employment Department of the Lipetsk region]. http://utiz48.ru/wp-content/uploads/2016/12/express.pdf (data obrashhenija 02.03.2018).

Reyting sotsial’no-ekonomicheskogo polozheniya sub’ektov RF po itogam 2016 goda [Rating of socio-economic position of subjects of the Russian Federation by the end of 2016], RIA Reyting. http://www.riarating.ru/infografika/20170530/630063754.html

Yurkov D.V., Gabdullin N.M. Razvitie chelovecheskogo kapitala territorial’nogo rynka truda na osnove trudovoy migratsii [Development of human capital of the territorial labor market on the basis of labor migration], Voprosy ekonomiki i prava, 2016, no. 11, pp. 30–35.

Federal’naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki [Federal State Statistics Service]. http://www.gks.ru

Borjas G.J. The Analytics of the Wage Effect of Immigration. NBER Working Paper no. 14796, 2009. http://www.nber.org/papers/w14796.pdf

Dustmann C., Preston I. Estimating the Effect of Immigration on Wages. Northface Migration, Discussion Paper no. 26, 2011. http://www.norface-migration.org/publ_uploads/NDP_26_11.pdf

Emerson Robert D. Agricultural Labor Markets and Immigration. CHOICES, 2007, no. 22(1). http://www.choicesmagazine.org/2007-1/immigration/2007-1-11.htm (data obrashhenija 06.03.2018).

Kirshin I.A. et. al. Analysis of Consumer Behavior Impact on Human Capital Development Through the Example of the Altai Republic. World Applied Science Journal, 2013, vol. 27, issue 13, pp. 207–211.

Solimano A. International Migration in the Age of Crisis and Globalization: Historical and Recent Experiences. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 240 p.
DOI: https://doi.org/10.12731/2070-7568-2018-1-84-104

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2018 Pavel Vladimirovich Pankin

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0.

ISSN 2070-7568 (Print)