МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА, ПОЛУЧАЕМОГО ПРИ ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ «ИНДУСТРИИ 4.0» В СФЕРЕ ВЕЩЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Roman Aleksandrovich Krasovitov


Аннотация


В современных условиях происходит быстрое развитие инструментов повышения эффективности логистических систем, основанных на сочетании гибкого сотрудничества между элементами, входящими в их состав, широкого использования средств автоматизации и информатизации и адаптации конечного продукта к специфическим запросам конкретного заказчика (т. н. технологий «Индустрии 4.0»). Сложность оценки военно-экономического эффекта от применения инструментария «Индустрии 4.0» в сфере вещевого обеспечения войск (сил) связана с тем, что факторы (составляющие) этого эффекта, во-первых, имеют разную природу (что усложняет их непосредственное сопоставление), во-вторых, зачастую трудно измеримы, из-за чего оценка совокупного военно-экономического эффекта неизбежно будет носить приблизительный характер.

Цель работы: построение методики оценки военно-экономического эффекта от применения «Индустрии 4.0» в сфере вещевого обеспечения военных потребителей.

Методы: общенаучные методы анализа и синтез, метод экономико-математического моделирования.

Результаты: на основе выявления факторов, обуславливающих возникновение военно-экономического эффекта, построена методика оценки военно-экономического эффекта от применения инструментов «Индустрии 4.0» в сфере вещевого обеспечения войск (сил).


Ключевые слова


военные потребители; вещевое обеспечение войск; военно-экономический эффект; «Индустрия 4.0»

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Bogatyreva S.V., Titov A.B., Kupriyanova M.Yu. Ekonomicheskaya effektivnost kak osnova prinyatiya resheniy [Economic effectiveness as a basis of decision making]. Ekonomika i menedzhment system upravleniya [Economy and management of regulation systems], 2016, V. 20, no 2.1, pp. 116–122.

Bychkov A.V., Stulov S.V., Kurbanov A.Kh. Osenka voenno-ekonomicheskoy effektivnosti primeneniya logisticheskogo potentsiala Kollektivnykh sil operativnogo reagirovaniya [Evaluation of the military and economic effectiveness of the use of logistic potential of Collective forces of operative reaction]. Uchenye zapiski Krymskogo inzhenerno-pedagogicheskogo universiteta [Scientific notes of the Crimean university of engineering and pedagogy], 2017, no 4, pp. 28–33.

Davydkin E.V. Nechetkaya model otsenki effektivnosti autsorsinga [A fuzzy model of evaluation of outsourcing effectiveness]. Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika [Economic analysis: theory and practice], 2012, no 5, pp. 52–55.

Zhizevsky A.N., Kurbanov A.Kh., Titov V.A. Metodika voenno-ekonomicheskogo obosnovaniya vnedreniya sistemy avtomatizirovannogo ucheta veshchevogo imushchestva v voennoy organizatsii na osnove primeneniya kontrol’nykh identifikatsionnykh znakov [A method of military and economic substantiation of implementation of an automated system of accounting for material goods in the military organization based on control identification signs]. Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship], 2018, no 6, pp. 889–895.

Isavnin A.G., Farkhutdinov I.I. Otsenka ekonomicheskogo effekta ot primeneniya modeli sorsingovogo manevra na promyshlennom predpriyatii [Evaluation of the economic effect of the sourcing maneuver in industrial company]. Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika [Regional economy: theory and practice], 2014, no 43, pp. 45–50.

Isavnin A.G., Farkhutdinov I.I. Otsenka ekonomicheskoy effektivnosti autsorsinga s pomoshchu sistemy “direct kosting” [Evaluation of the economic effectiveness of outsourcing on the basis of the system “direct costing”]. Avtomobilnaya promyshlennost [Automobile industry], 2013, no 6, pp. 1–4.

Kir’yanov I.V. Kolichestvennaya otsenka transaktsionnykh izderzhek organizatsii. Obshchiy metodicheskiy podkhod [Quantitative evaluation of transaction costs of an organization. A general methodological approach]. Vestnik NGUEU [NGUEU journal], 2015, no 1, pp. 78–101.

Kotliarov I.D. Organizatsiya effektivnogo voenno-grazhdanskogo sotrudnichestva [Organization of an effective military and civil cooperation]. Resursnoe obespechenie silovykh ministerstv i vedomstv: vchera, segodnya, zavtra [Resource provision for enforcement ministries and organizations: yesterday, today, tomorrow]. Collected works of the II International scientific and practical conference. Perm: Perm military institute of the armed forces of the National Guard of Russian Federation, 2016, pp. 177–181.

Kotliarov I.D. Algoritm otbora autsorserov po kriteriyu sposobnosti obespechit tselevye znacheniya pokazateley, opisyvayushchikh peredavaemyy protsess [An algorithm of selection of outsources based on the criterion of their ability to ensure target values of indicators that describe the outsourced process]. Problemy ekonomiki i upravleniya neftegazovym kompleksom [Problems of economics and management in the oil and gas complex], 2012, no 10, pp. 50–54.

Kotliarov I.D. Problemy otsenki ekonomicheskogo effekta autsorsinga [Problems of evaluation of economic effect of outsourcing]. Problemy ekonomiki i upravleniya neftegazovym kompleksom [Problems of economics and management in the oil and gas complex], 2013, no 6, pp. 9–13.

Kotliarov I.D. Prinyatie resheniya ob ispol’zovanii autsorsinga s uchetom faktora riska [Decision-making for the use of outsourcing taking into account the factor of risk]. Visnyk Khmel’nitskogo natsional’nogo universytetu. Ekonomichni nauky [Journal of Hmelnitsky national university. Economic sciences], 2015, V. 3, no 3, pp. 106–110.

Kotliarov I.D. Problemy otsenki effektivnosti autsorsinga [Problems of evaluation of effectiveness of outsourcing]. Vestnik Instituta ekonomiki Rossiyskoy akedemii nauk [Journal of the Institute of Economics of Russian Academy of Sciences], 2017, no 6, pp. 87–99.

Krasovitov R.A., Kurbanov A.Kh. Nauchno-metodicheskoe soproozhdenie vnedreniya kontseptsii “Industrii 4.0” v sfere veshchevogo odespecheniya voennykh potrebiteley [Scientific and methodological support of the implementation of the concept of the “Industry 4.0” in the field of material supply to military customers]. Economika i predprinimatel’stvo [Economics and entrepreneurship], 2017, no 10-2, pp. 761–767.

Kurbanov A.Kh. Ekonomiko-matematicheskaya model otsenki organizatsionno-ekonomicheskoy effektivnosti vnedreniya autsorsinga [Economic and mathematical model of organizational and economic effectiveness of implementation of outsourcing]. Problemy ekonomiki i upravleniya neftegazovym kompleksom [Problems of economics and management in the oil and gas complex], 2012, no 2, pp. 40–44.

Kurbanov A.Kh., Klyukin E.V. Obosnovanie tselesoobraznosti i otsenka voenno-ekonomicheskogo effekta ot primeneniya benchmarkinga v upravlenii veshchevym obespecheniem voennoy organizatsii [Substantiation of the necessity and evaluation of economic and military effect of use of benchmarking in the management of material supply for a military organization]. Sovremennaya nauka: aktualnye problemy teorii i praktiki. Seriya: Ekonomika i pravo [Modern science: actual problems of theory and practice. Series: Economics and law], 2015, no 11–12, pp. 46–50.

Kurbanov A.Kh., Kolobov E.O. Obosnovanie instrumentov i podkhodov otsenki voenno-ekonomicheskoy effektivnosti primeneniya kontreylernykh perevozok v interesakh material’nogo obespecheniya voysk (sil) [Substantiation of tools and approaches of evaluation of military and economic effectiveness of use of contrailer transport for the material supply to the army]. Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship], 2016, no 9, pp. 74–78.

Kurbanov A.Kh., Kron L.A. Soprotivlenie personala organizatsii vnedreniyu upravlencheskikh innovatsiy: prichiny, problemy i puti resheniya [Resistance of the personnel of an organization to implementation of management innovations: reasons, problems and ways of solving]. Problemy ekonomiki i upravleniya neftegazovym kompleksom [Problems of economics and management in the oil and gas complex], 2013, no 8, pp. 22–25.

Kurbanov A.Kh., Labazanov S.G., Plotnikov V.A. Organizatsionno-ekonomicheskie innovatsii v deyatelnosti silovykh struktur gosudarstva [Organizational and economic innovations in the activity of the enforcement structures of the state]. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskie nauki [Scientific and technical journal of St. Petersburg state polytechnic university. Economic sciences], 2006, no 48-2, pp. 137–142.

Plotnikov V.A. Integratsiya voennogo i grazhdanskogo sektorov ekonomiki kak tendentsiya stroitelstva voennoy organizatsii strany (po materialam Tyla Vooruzhennykh Sil Rossiyskoy Federatsii) [Integration of the military and civil sectors of the economy as a trend of building of military organization of the country (based on examples of the Logistics Service of the Armed Forces of Russian Federation]. Vooruzhenie i ekonomika [Weapons and economics], 2010, no 2, pp. 85–88.

Rogova E.M., Tkachenko E.A. Finansovyy menedzhment [Financial management]. Moscow: URAYT, 2011. 540 p.

Tolkachev S.A. Industriya 4.0 i ee vliyanie na tekhnologicheskie osnovy ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [Industry 4.0 and its impact on the technological basis of the economic security of Russia]. Vestnik RAEN [RAEN journal], 2017, V. 17, no 1, pp. 79–83.

Chulkov D.N. Otsenka ekonomicheskoy effektivnosti primeneniya shablonov biznes-protsessov [Evaluation of economic effectiveness of use of standards of business processes], Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship], 2015, no 9–2, pp. 1014–1017.

Shchetinina N. Yu. Industriya 4.0: prakticheskie aspekty realizatsii v rossiyskikh usloviyakh [Industry 4.0: practical aspects of implementation in Russian situation]. Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve [Models, systems, networks in economy, technics, nature and society], 2017, no 1, pp. 75–84.

Yudina M. A. Industriya 4.0: perspektivy i vyzovy dlya obshchestva [Industry 4.0: prospects and challenges for the society]. Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyy vestnik [State administration. Electronic journal], 2017, no 60, pp. 197–215.

Yumaev Ye. A. Innovatsionno-promyshlennaya politika v svete perekhoda k Industrii 4.0: zarubezhnye tendentsii i vyzovy dlya Rossii [Innovative industrial policy from the point of view of the Industry 4.0: foreign trends and challenges for Russia]. Zhurnal ekonomicheskoy teorii [Journal of economic theory], 2017, no 2, pp. 181–185.

Yamaletdinov A. F. Autsorsing v voennoy organizatsii: factory uspekha i otsenka voenno-ekonomicheskoy effektivnosti [Outsourcing in the military organization: factors of success and evaluation of military and economic effectiveness]. Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship], 2014, no 12-2, pp. 729–733.
DOI: https://doi.org/10.12731/2070-7568-2018-2-57-76

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2018 Roman Aleksandrovich Krasovitov

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0.

ISSN 2070-7568 (Print)