ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Maksim Yur’evich Zhukov, Svetlana Borisovna Globa


Аннотация


Проведен анализ существующей методологии и инструментов мониторинга развития экономических систем. Рассмотрены особенности развития Северных регионов. Обоснована необходимость совершенствования системы мониторинга и управления развитием Северных регионов. Предложено применения критерия социально-экономическая перспективность, разработаны методологические рекомендации и инструменты для его оценки. Проведен анализ отличий социально-экономической перспективности и инвестиционной привлекательности. Произведена оценка социально-экономической перспективности ПАО «НОВАТЭК».

Цель – совершенствование методологического аппарата мониторинга и управления развитием социально-экономических систем Северных регионов.

Метод или методология проведения работы: в статье использовались экономико-математические, статистические, общенаучные методы анализа.

Результаты: разработаны рекомендации по совершенствованию методологического аппарата мониторинга и управления развитием социально-экономических систем Северных регионов. Установлена взаимосвязь экологической безопасности и инновационной деятельности газодобывающих компаний.

Область применения результатов: полученные результаты целесообразно применять в управлении предприятиями, инвесторам, органам государственной власти, региональным властям Северных территорий.


Ключевые слова


социально-экономическая система; социально-экономическая перспективность; инвестиционная привлекательность; кластер; человеческий капитал; инновации; концепция устойчивого развития; Северные регионы

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Alekseeva I.Yu., Arshinov V.I., Chekletsov V.V. «Tekhnolyudi» protiv «Postlyudey»: NBIKS-revolyutsiya i budushchee cheloveka [“Technohumans” against “Posthumans”: NBICS the revolution and the future of man]. Voprosy filosofii. 2013. № 3, рр. 12–21.

Gulin K.A., Uskov V.S. Trendy chetvertoy promyshlennoy revolyutsii [Trends of the Fourth Industrial Revolution]. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz. 2017. vol. 10. № 5, pp. 216–221. doi: 10.15838/esc.2017.5.53.15

Endovitskiy D.A., Babushkin V.A. Analiz kapitalizacii publichnoy kompanii i ocenka yeye investicionnoy privlekatel’nosti [Analysis of capitalization of a public company and evaluation of its investment attractiveness]. Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2009. №21, pp. 2–8.

Endovitskiy D.A., Soboleva V.E. Metodicheskiye podhody k ocenke investicionnoy privlekatel’nosti kompanii-tseli sliyaniya/pogloshcheniya [Methodological approaches to assessing the investment attractiveness of the company-the objectives of the merger / acquisition]. Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2008. №6, pp. 2–14.

Zhukov M.Y. Metodika otsenki investitsionnoy privlekatel’nosti predpriyatiy i grupp predpriyatiy [Technique of an estimation of investment appeal of the enterprises and groups of the enterprises]. Vestnik SibGAU. 2010. №4, pp. 200–204.

Kapustina I.V., Pereverzeva T.A., Stepanova T.V. Predposylki institutsional’nogo regulirovaniya tsifrovoy ekonomiki [Prerequisites of institutional regulation of the digital economy]. Vestnik Natsional’noy akademii turizma. 2018. № 1, pp. 9–11.

Kirko V.I., Fatkulina-YAs’kova L.M., Zaharyuta V.V. Otsenka tekhnicheskogo sostoyaniya ob”ektov poseleniy Evenkii i Taymyra [Estimation of Objects Technical Condition in Evenkia and Tajmyr Settlements]. Academia. Arhitektura i stroitel’stvo. 2012. №2, pp. 115–123.

Kondratov N.A. Opyt razrabotki strategiy osvoeniya arkticheskogo regiona zarubezhnymi stranami [Experience of developing the strategy of Arctic development by foreign countries]. Arktika: ekologiya i ekonomika. 2015. №4, pp. 78–85.

Kotlyarov I.D. Ekosistema: novye sposoby vzaimodeystviya kompanii s rabotnikami, klientami i shirokoy publikoy [Ecosystem: a new model of company’s interaction with employees, customers and public]. Vestnik NGUEU. 2013. № 4, pp. 54–68.

Kreynina M.N. Analiz finansovogo sostoyaniya i investitsionnoy pri-vlekatel’nosti aktsionernyh obshchestv v promyshlennosti, stroitel’stve i torgovle [Analysis of financial condition and investment attractiveness of joint-stock companies in industry, construction and trade]. M.: DIS: MV-TSentr, 1994. 256 p.

PAO «NOVATEK» [PAO «NOVATEK»]. http://www.novatek.ru/en/ (accessed May 29, 2018).

Pleshchenko V.I. Zakupki v usloviyakh perekhoda k industrii 4.0: osobennosti i perspektivy [Procurement in the transition to industry 4.0: features and prospects]. Logistika segodnya. 2018. № 1, pp. 66–72.

Savitskaya G.V. Ekonomicheskiy analiz [Economic analysis]. M.: Novoe znanie, 2005. 651 p.

Sokolov A., Chulok A. Dolgosrochnyy prognoz nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya Rossii na period do 2030 goda: klyuchevye osobennosti i pervye rezul’taty [Russian Science and Technology Foresight – 2030: Key Features and First Results]. Foresight-Russia. 2012. vol. 6. № 1, pp. 12–25.

Federal’naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki [Federal Service of State Statistics]. http://www.gks.ru. (accessed May 29, 2018).

Sheremet A.D. Kompleksnyy analiz hozyaystvennoy deyatel’nosti [Complex analysis of economic activity]. M.: INFRA-M, 2006. 415 p.

Shumpeter J.A. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizm, sotsializm i demokratiya [Theory of economic development. Capitalism, socialism and democracy]: translation from German and English. M.: Eksmo, 2007. 862 p.

Iakovleva E.L., Seliverstova N.S., Grigoreva O.V. Povedencheskiye faktory provedeniya tehnologicheskoy modernizatsii v ekonomike Rossii [Behavioral factors of technological modernization in the Russian economy]. Nauka Krasnoyar’ya. 2017. V. 6, №3, pp. 147–163. doi: 10.12731/2070-7568-2017-3-147-163

Albertini E. Does Environmental Management Improve Financial Performance? A Meta-Analytical Review. Organization & Environment. 2013. No 26, pp. 431–457. doi: 10.1177/1086026613510301

Mitchell W.J. Me++: The Cyborg Self and the Networked City. Cambridge, Mass. London: MIT, 2004. 269 p.

Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free Press, 1998. 397 p.

Rifkin J. The Third Industrial Revolution; How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World. London: Palgrave MacMillan, 2011. 270 p.

Szalavetz А. The Environmental Impact of Advanced Manufacturing Technologies: Examples from Hungary. Central European Business Review. 2017. vol. 6. No 2. pp. 18-29. doi: 10.18267/j.cebr.177
DOI: https://doi.org/10.12731/2070-7568-2018-2-144-166

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2018 Maksim Yur’evich Zhukov, Svetlana Borisovna Globa

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0.

ISSN 2070-7568 (Print)