УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ, БЕЛГОРОДСКОЙ И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ)

Dmitriy Mutalifovich Yarmamedov, Ksenia Vadimovna Zaharova


Аннотация


В статье проанализированы демографические показатели и результаты социологического опроса населения Курской, Белгородской и Брянской областей о качестве медицинской помощи населению. Проанализировано отношение врачей и среднего медицинского персонала к пациентам, доступность врачей-специалистов, техническая оснащенность медицинских организаций. Особое внимание уделено удовлетворенности населения организацией работы медицинской организации, обеспеченности средствами и изделиями медицинского назначения, результатами оказания медицинской помощи. Дальнейшее реформирование системы здравоохранения должно учитывать оценку населением существующего состояния качества медицинской помощи.

Ключевые слова


здравоохранение; степень удовлетворенности; качество медицинской помощи; Курская область; Белгородская область; Брянская область

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Alekseev V.A., Borisov K.N. Mezhdunarodnaya praktika globalizatsii v sisteme zdravookhraneniya [International practice of globalization in the health system]. Modernizacija. Innovacii. Razvitie [Modernization. Innovation. Development] 2015, vol. 1(21), pp. 98–102.

Bashkueva E.Ju. Udovletvorennost’ naseleniya kachestvom meditsinskoy pomoshchi (po materialam Respubliki Buryatiya) [Satisfaction of the population with the quality of medical care (based on materials from the Republic of Buryatia)]. Ojkumena [Oikumena]. 2015, Vol. 4, pp. 84–93.

Davydova Ju.A., Konovalova G.V. Udovletvorennost’ zhiteley Sverdlovskoy oblasti kachestvom i dostupnost’yu meditsinskoy pomoshchi [Satisfaction of Sverdlovsk region residents with quality and accessibility of medical care]. Ural’skiy meditsinskiy zhurnal [Ural Medical Journal] 2014, vol. 6(120), pp. 147–150.

Pavlov V.V., Orlov A.E. Analiz udovletvorennosti patsientov mnogoprofil’nogo statsionara kachestvom meditsinskoy pomoshchi [Analysis of patient satisfaction in a multidisciplinary hospital with quality of care]. Podgotovka meditsinskikh kadrov. Upravlenie zdravookhraneniem [Training of medical personnel. Health Management] 2014, vol. 5(4), pp. 1527–1530.

Savel’ev V.N., Vinogradova T.V., Dunaev S.M. Indikatory kachestva okazaniya meditsinskoy pomoshchi [Indicators of the quality of medical care]. Meditsinskiy al’manakh [Medical almanac] 2011, vol.1, pp. 11–14.

Slatinov V.B. Promezhutochnye itogi administrativnoy reformy: ot strukturnogo khaosa k gosudarstvennomu menedzhmentu [Intermediate results of administrative reform: from structural chaos to state management]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 21: Upravlenie (gosudarstvo i obshchestvo) [Bulletin of Moscow University. Series 21: Governance (state and society)] 2006, vol.4, pp. 10–22.

Tel’nova E.A. Kachestvo okazaniya meditsinskoy pomoshchi kak osnovnaya zadacha sistemy zdravookhraneniya [The quality of medical care as the main goal of the health system] Vestnik Roszdravnadzora. 2010. Vol.5, pp. 4–9.

Sharabchiev Ju.T., Dudina T.V. Dostupnost’ i kachestvo meditsinskoy pomoshchi: slagaemye uspekha [Accessibility and Quality of Medical Care: Components of Success]. Mezhdunarodnye obzory: klinicheskaya praktika i zdorov’e [International Reviews: Clinical Practice and Health] 2013, vol.4(4), pp. 16–34.

Yarmamedov D.M., Konstantinova Ju.E. Analiz kachestva okazaniya meditsinskoy pomoshchi naseleniyu kurskoy oblasti sredi razlichnykh vozrastnykh grupp [Analysis of the quality of medical care for the population of the Kursk region among different age groups]. Upravlenie ekonomicheskim razvitiem regionov: analiz tendentsiy i perspektivy razvitiya [Management of the economic development of regions: analysis of trends and development prospects]. 2016, pp. 334–335.

Yarmamedov D.M., Konstantinova Ju.E. Vliyanie kachestva meditsinskoy pomoshchi na demograficheskuyu situatsiyu v Kurskoy oblasti [Influence of the Quality of Medical Care on the Demographic Situation in the Kursk Region]. Nauchnye issledovaniya [Scientific Researches]. 2016, vol.6(7), pp. 61–62.

Douangvichit D., Liabsuetrakul T. Obstetric care and health system responsiveness for hospital-based delivery in Lao People’s Democratic Republic. Journal of the Medical Association of Thailand. 2012. Vol.95(9), рр. 1126–1135.

Grignon M. A democratic responsiveness approach to real reform: an exploration of health care systems’ resilience. Journal of Health Politics, Policy and Law. 2012. Vol.37(4), рр. 665–676.

Health system responsiveness for delivery care in Southern Thailand / Liabsuetrakul T., Petmanee P., Sanguanchua S., Oumudee N. International Journal for Quality in Health Care. 2012. Vol.24(2), рр. 169–175.

The role of triageliais on physician sonmitigatingover crow dingin emergency departments: asystematicreview / Rowe B.H., Guo X., Villa-Roel C., Schull M., Holroyd B., Bullard M., Vandermeer B., Ospina M., Innes G. Academic Emergency Medicine. 2011. Feb. Vol.18(2), рр. 111–120.

Wiler J.L., Ross M.A., Ginde A.A. National study of emergency department observation services. Academic Emergency Medicine. 2011. Vol.18(9), рр. 959–965.
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2017-9-147-162

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования