ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЬЗЫ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Butidma Borisovna Dondokova


Аннотация


Цель. Статья посвящена актуальной в условиях развития социальной сферы проблеме институционального становления организаций общественной пользы. Предметом исследования выступают методологические подходы к проблеме институционализации организаций общественной пользы. Автор ставит своей целью раскрыть возможности методологических подходов, применяемых к анализу категории институционализации организаций общественной пользы.

Метод или методология. Основу исследования образуют общенаучные теоретические методы, среди которых типологический и системный подходы.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что автор описывает возможности теоретико-методологических подходов к определению причин, структурных элементов, динамики и социальных функций организаций общественной пользы. Автор констатирует отсутствие целостной и развернутой концептуализации институционализации организаций общественной пользы. Среди указанных подходов отдельно рассматривается неоинституционализм как методология исследования, позволяющая рассматривать процессы становления института в контексте соотношения формальных и неформальных правил взаимодействия.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть применены в сфере изучения становления гражданского общества и проектирования развития социальной сферы.


Ключевые слова


некоммерческие организации; организации общественной пользы; институционализация; методология; неоинституционализм

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Antropova Yu.Yu., Korobeynikova A.P. Diskussiya. 2015. № 11(63), рр. 64–70.

Batanina I.A., Lavrikova A.A. Izvestiya Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki. 2014. № 3, рр. 116–124.

Golubev S.V. Inkubator sotsial’no orientirovannykh nekommercheskikh organizatsiy: metodicheskie rekomendatsii po zapusku programmy na baze resursnykh tsentrov SO NKO i Tsentrov innovatsiy sotsial’noy sfery [The incubator of socially-oriented non-profit organizations: methodical recommendations for launching the program on the basis of resource centers of NGOs and Social Innovation Centers] / S.V. Golubev, M. Yu. Slavgorodskaya, O. Yu. Peshkova. M.: Grifon, 2016. 169 p.

Doklad o sostoyanii grazhdanskogo obshchestva v Rossiyskoy Federatsii za 2016 god [Report on the state of civil society in the Russian Federation for 2016]. M.: Obshchestvennaya palata Rossiyskoy Federatsii, 2016. 258 p.

Dumnazev D.A. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami. 2013. №2 (50). P. 6.

Zabolotnaya G.M., Larionov A.V. Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal’nogo upravleniya. 2017. № 3. S. 72–91.

Klishina Yu.E., Uglitskikh O.N. Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2016. №3, рр. 44–56.

Kul’kova V.Yu. Natsional’nye interesy: prioritety i bezopasnost’. 2012. №30 (171), рр. 37–46.

Maksimova S. G. Sotsial’no orientirovannye nekomercheskie organizatsii v Rossiyskoy Federatsii: sostoyanie i perspektivy razvitiya [Socially-oriented non-profit organizations in the Russian Federation: state and development prospects] / Maksimova S.G., Noyanzina O.E., Goncharova N.P.; M-vo obrazovaniya i nauki RF, Altayskiy gos. un-t, Nauch.-obrazovatel’nyy kompleks “In-t vzaimodeystviya so stranami Azii”. Barnaul: Izd-vo Altayskogo gos. un-ta, 2013.206 s.

Mersiyanova I.V., Benevolenskiy V.B. Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal’nogo upravleniya. 2017. № 2. S. 83–104.

Ponomarev M.A. Institutsionalizatsiya funktsionirovaniya nekommercheskikh organizatsiy [Institutionalization of the functioning of non-profit organizations]. Vladikavkaz, 2011. 23 p.

Ponomarev M.A., Ponomareva A.M. Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta (RINKh). 2013. № 3 (43),

рр. 64–70.

Ivanesko A.E. Sotsial’no-orientirovannaya deyatel’nost’ obshchestvennykh organizatsiy i ob”edineniy: uchebnoe posobie dlya praktikov nekommercheskoy sfery [Socially-oriented activity of public organizations and associations: a manual for practitioners of the non-commercial sphere]/ Regional public organization for the protection and implementation of civil, economic and social rights “Russian community”. Rostov-na-Donu: Russkaya obshchina, 2017. 211 p.

Sotsial’no-orientirovannye NKO. Informatsionnye materialy dlya zhurnalistov po osveshcheniyu deyatel’nosti SO NKO, dlya federal’nykh i regional’nykh organov vlasti i mestnogo samoupravleniya po podderzhke SO NKO, blagotvoritel’nosti i dobrovol’chestva [Socially-oriented NGOs. Information materials for journalists on coverage of the activities of NGOs, for federal and regional authorities and local self-government on the support of NGOs, charity and volunteerism]. M.: ASI, 2011. 35 p.

Uchastie sotsial’no orientirovannykh nekommercheskikh organizatsiy v okazanii sotsial’nykh uslug v sfere kul’tury. Khrestomatiya [Participation of socially-oriented non-profit organizations in the provision of social services in the sphere of culture] / Еds. Koroteeva O.V., Vetrov G.Yu., Magomadov Z.I. M.: IP Lyadov K.V., 2017. 136 p.

Kholostova E.I. Sotsial’no orientirovannye nekommercheskie organizatsii: uchebnoe posobie [Socially-oriented non-profit organizations]. M.: Dashkov i K°, 2017. 180 s.

Khalyn V.G. Gosudarstvennoe i munitsipal’noe upravlenie. Uchenye zapiski SKAGS. 2013. № 2, рр. 35–41.

Entsiklopediya innovatsionnykh praktik sotsial’no orientirovannykh nekommercheskikh organizatsiy [Encyclopedia of innovative practices of socially-oriented non-profit organizations] / Еds. E.I. Kholostova, G.I. Klimantova. M.: Izdatel’sko-torgovaya korporatsiya “Dashkov i K°”, 2018. 845 p.

Yurmanova E.A. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2012. № 12 (116), рр. 27–33.
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2018-4-119-137

(c) 2018 Butidma Borisovna Dondokova

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования