СРЕДА КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТА

Roman Aleksandrovich Voyko


Аннотация


Цель: На основе анализа научной литературы раскрывающей вопросы профессионального становления студентов в высшей школе обосновать возможность рассмотрения среды как фактора и средства профессионального становления студента в высшей школе в логике средового подхода в образовании.

Метод или методология проведения работы: Теоретический анализ психолого-педагогической, социологической и философской литературы, мысленное моделирование.

Результаты: Представлена и обоснована логика рассмотрения среды как фактора профессионального становления студента вышей школы с позиций средового подхода в образовании.

Область применения результатов: Система высшего образования.


Ключевые слова


Личность; студент; среда; развитие; формирование; профессиональное становление

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Bol’shaya sovetskaya entsiklopediya [The Great Soviet Encyclopedia] / Ed. A.M. Prokhorov. Moscow: Sov. encycl., 1969, 1978. http://biblioclub.ru/?dict_id=63&page=dict

Borovskaya E.V. Predstavleniya ob obraze zhizni v pedagogike [Representations about the way of life in pedagogy]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetik. 2010. V. 16. № 2, рр. 102–105. https://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-ob-obraze-zhizni-v-pedagogike

Begidova S.N. Akmeologicheskie determinanty professional’nogo stanovleniya lichnosti [Akmeologicheskie determinants of professional formation of personality]. Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Pedagogika i psikhologiya [Bulletin of the Adyghe State University. Series 3: Pedagogy and Psychology]. 2012. №1, рр. 20–27: https://cyberleninka.ru/article/n/akmeologicheskie-determinanty-professionalnogo-stanovleniya-lichnosti

Voyko R.A. Professional’noe stanovlenie lichnosti studenta v vysshey shkole [Professional formation of the personality of the student in higher education]. Sovremennye issledovaniya sotsial’nykh problem. 2012. № 4. P. 40. https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-stanovlenie-lichnosti-studenta-v-vysshey-shkole

Gibson Dzh. Ekologicheskiy podkhod k zritel’nomu vospriyatiyu [Ecological approach to visual perception: Per. from the English] / Ed. A.L. Logvinenko. Moscow: Progress, 1988, 68 p.

Glazychev V.L. Dukh mesta [The spirit of the place]. Osvobozhdenie dukha [The liberation of the spirit] / Ed. AA. Guseinova, V.I. Tolstykh. Moscow: Politizdat, 1991. P. 164.

Gusinskiy E.N., Turchaninova Yu.I. Vvedenie v filosofiyu obrazovaniya [Introduction to the philosophy of education]. M.: The publishing corporation “Logos”, 2000. 224 p.

Dubovitskaya S.V., Bekker I.V. Vospityvayushchaya sreda kak faktor stanovleniya i razvitiya lichnosti [Educating environment as a factor in the formation and development of personality]. Izvestiya PGU im. V.G. Belinskogo. 2011. № 24, рр. 631–638. https://cyberleninka.ru/article/n/vospityvayuschaya-sreda-kak-faktor-stanovleniya-i-razvitiya-lichnosti-1

Manuylov Yu.S. Rabochie materialy po osvoeniyu teorii i tekhnologii sredovogo podkhoda v vospitanii. Tsentr razvitiya obrazovaniya goroda Permi [Working materials on mastering the theory and technology of environment-based approach in education. Center for the Development of Education of the city of Perm]. Permian. 2001. 24 p.

Manuylov Yu.S. Sootnoshenie ponyatiy «prostranstvo» i «sreda» v kontekste upravlencheskoy praktiki [Correlation between the concepts of “space” and “environment” in the context of administrative practice]. Sotsial’no-kul’turnaya sreda i edinoe obrazovatel’noe prostranstvo privolzhskogo federal’nogo okruga: regional’naya politika, strategiya razvitiya: Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 28–29 oktyabrya 2003g [Socio-cultural environment and the unified educational space of the Volga Federal District: regional policy, development strategy: Proceedings of the scientific-practical conference, October 28–29, 2003]. N.Novgorod: Nizhny Novgorod Humanitarian Center, 2004. P. 17.

Manuylov Yu.S. Sredovoy podkhod v vospitanii [A balanced approach to education]. M.: N.Novgorod: publishing house of the Volga-Vyatka Academy of Civil Service, 2002. 157 p.

Novikova L.I. Shkola i sreda [School and environment]. M.: Knowledge, 1985. 80 p.

Karelina I.O. Obshchie osnovy pedagogiki: teksty lektsiy [General principles of pedagogy: texts of lectures]. Teaching-methodical manual. Rybinsk, 2010. URL: http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met126/met126.html (circulation date is March 18, 2018).

Pedagogika [Pedagogy]. Edited by Yu. K. Babansky. “Education”, Moscow, 1983. http://www.p-lib.ru/pedagogika/babanskiy-pedagoika/index.html

Pestova G.A. Sotsiologiya upravleniya [Sociology of management]: textbook. Publisher: Akademiya Estestvoznaniya, 2011. https://www.monographies.ru/en/book/section?id=3463

Podlasyy I.P. Pedagogika. Novyy kurs. Kniga 1. Obshchie osnovy. Protsess obucheniya [Pedagogy. New course. Book 1. General Basics. The process of training], 2010. http://knigovodstvo.ru/en/book/751/

Poetika gorodskoy sredy [Poetics of the urban environment]. http://www.glazychev.ru/habitations&cities/1986_poetika.htm

Raudsepp M. Sreda kak mesto povedeniya (shkola ekologicheskoy psikhologii Rodzhera Barkera) [Wednesday as a place of behavior (school of ecological psychology of Roger Barker)]. Chelovek v sotsial’noy i fizicheskoy srede [Man in social and physical environment]. Tallinn, 1983. P.162.

Serikov V.V. Obrazovanie i lichnost’. Teoriya i praktika proektirovaniya pedagogicheskikh system [Education and personality. Theory and practice of designing pedagogical systems]. M.: The publishing corporation “Logos”, 1999. 272 p.

Sushchnost’ ponyatiya «Professional’noe stanovlenie lichnosti» v sovremennom znanii [The essence of the concept of “Professional formation of the individual” in modern knowledge]. Izvestiya PGU im. V.G. Belinskogo. 2011. № 24, рр. 573–575. https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiya-professionalnoe-stanovlenie-lichnosti-v-sovremennom-znanii

Filosofskiy slovar’ [Philosophical dictionary] / Ed. I.T. Frolova. M., 1986. 557 p.

Kheydmets M. Subekt, sreda i granitsy mezhdu nimi [The subject, environment and boundaries between them]. Psikhologiya i arkhitektura: Tez. Konf., Lokhusalu (ESSR), 25–27 yanv.1983 [Psychology and architecture: Tez. Conf., Lohusalu (ESSR), 25–27 January 1983]. Tallinn, 1983. Vol.1. P. 61.

Khrienko A.P.Sotsial’naya sreda (makro-, mezo- i mikrosreda) [Social environment (macro-, meso- and microenvironment)]. Tezaurus sotsiologii. Tematicheskiy slovar’-spravochnik [Thesaurus of sociology. Thematic dictionary-directory] / Ed. Toshchenko Zh.T. M.: UNITY-DANA, 2009. 487 p.

Yasvin V.A. Obrazovatel’naya sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu [The educational environment: from modeling to design]. M.: Sense, 2001. 365 p.
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2018-5-31-49

(c) 2018 Roman Aleksandrovich Voyko

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования