ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА (1960-1970 ГГ.): ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Tatyana Arkadyevna Zhdanova


Аннотация


Предметом исследования статьи являются многообразие форм проведения научно-исследовательской работы студентов в учебном процессе технических вузов 60–70 годов прошлого столетия.

Целью работы провести анализ условий и способов организации научно-исследовательской работы студентов технических вузов в 60–70-е годы прошлого века и выделить ее дидактические возможности.

В работе использованы научные методы: реконструкции, анализа исторического материала, а также обозначены социальные предпосылки и методология проведения научно-исследовательской работы студентов в технических вузах СССР.

Результат работы представлено научное обоснование научно-исследовательской работы студентов как ведущей формы организации образовательного процесса в вузах для повышения качества подготовки специалистов.


Ключевые слова


учебно-исследовательская работа; научно-исследовательская работа; методы инженерного творчества; творческие формы учебного процесса

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Aktivizatsiya poznavatel’noy deyatel’nosti studentov [Activization of students’ cognitive activity]: Sat. scientific works. L., 1973, 108 p.

Aleksandrov G.N. Osnovy didaktiki vysshey shkoly [Fundamentals of higher education didactics]. Ufa, 1973.

Aleksandrov G.N. Osnovy metodiki provedeniya prakticheskikh zanyatiy [Fundamentals of the methodology of conducting practical classes]. Voprosy metodiki provedeniya prakticheskikh zanyatiy [Questions of the methodology of conducting practical exercises]: Method. recommendations. Ufa: Ufim. Aviation Inst., 1975, vol. 3, pp. 3–19.

Gomoyunov K.K., Kovchin S.A., Okorokov V.R. Podgotovka inzhenerov shirokogo profilya [Training of engineers of a wide profile]. M.: NIIVSh, 1981. 40 p.

Gosudarstvennyy arkhiv Khabarovskogo kraya [State Archive of the Khabarovsk Territory]. F. P-171 op. 1, d. 583, l. 98.

Gosudarstvennyy arkhiv Khabarovskogo kraya [State Archive of the Khabarovsk Territory]. F. P-171, op. 1, l. 538, l. 99.

Danilov O.L., Yagov V.V. Za tvorcheskiy laboratornyy praktikum [For a creative laboratory workshop]. Vestnik vysshey shkoly, 1973, №11, pp. 30–33.

Drozdovskaya O.I. Ideya aktivnosti lichnosti studenta v obrazovatel’nom protsesse vysshey shkoly (konets 70-80-e gg. KhKh v.) [The idea of the activity of the individual student in the educational process of higher education (the end of the 70-80s of the twentieth century)]: Diss. ... Cand. Ped. Sciences: 13.00.01. Khabarovsk, 2003. 207 p.

Elyutin V.P. Za organicheskoe edinstvo nauchnoy i uchebnoy raboty [For the organic unity of scientific and educational work]. Vestnik vysshey shkoly [Bulletin of Higher Education], 1972, № 9.

Elyutin V.P. Nauka i vysshee obrazovanie [Science and higher education]. Vestnik vysshey shkoly [Bulletin of Higher School]. 1979. №1, рр. 3–9.

Efimenko G.G. Stimuly tvorchestva [Incentives of creativity]. Pravda, 1976, July 16.

Zhdanova T.A. NIRS i UIRS kak effektivnye formy podgotovki tvorcheskikh spetsialistov v vysshey shkole (seredina ХХ veka) [Student research papers and teaching and research work of students as effective forms of training creative specialists in higher education (mid-twentieth century)]. Uchenye Zapotki PNU, 2015, Volume 6, No. 4, pp. 342–349. http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_203.pdf

Zhdanova T.A. Ideya aktivnosti lichnosti studenta v didaktike vys-shey shkoly perioda serediny 60-kh-70-kh godov [The idea of the activity of the student’s personality in the didactics of the highest school of the period of the mid-60s-70s]: Abstract on the candidate. uch. Art. Cand. ped. sciences. 13.00.01. Khabarovsk, 1999.

Zhdanova T.A. Ideya aktivnosti lichnosti studenta v didaktike vys-shey shkoly perioda serediny 60-kh-70-kh godov [The idea of student activity in the didactics of the highest school of the mid-60s-70s]. Diss. ... Cand. ped. sciences. 13.00.01. Khabarovsk, 1999. 214 p.

Zhdanova T.A. Tsennostnye prioritety obrazovaniya v partiyno-gosudarstvennykh dokumentakh i v deyatel’nosti vysshey tekhnicheskoy shkoly (1960-e gody) [The value priorities of education in the party-state documents and in the activities of higher technical school (1960-ies)]. Uchenye zapiski PNU. 2014, Vol. 5, No. 4, pp. 577–580. http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU_5_244.pdf

Zinov’ev S.I. Uchebnyy protsess v sovetskoy vysshey shkole [The educational process in the Soviet higher education]. M.: VS, 1968, 224 p.

Konfederatov I.Ya. Instruktivnye materialy po metodicheskoy razrabotke uchebnogo protsessa [Instructive materials on the methodological development of the educational process] / Institute of pedagogical skills of MEI. M.: MEI, 1968. 26 p.

Krutov V.I. Nauchno-issledovatel’skiy progress i podgotovka spetsialistov [Research Progress and Training of Specialists]. Vestnik vysshey shkoly [Higher School Bulletin], 1973, No. 4, рр. 3–6.

Krutov V.I., Momot A.I. Vernyy put’ v nauku i praktiku: Vsesoyuznyy smotr-konkurs zavershen [The surest way to science and practice: the All-Union review-competition is over]. VVSh, 1974, №12, рр. 49–52.

Minaeva T.T. O nekotorykh formakh organizatsii NIRS v ekonomicheskikh vuzakh Moskvy [About some forms of organization NIRS in economic universities of Moscow]. M., 1973.

Krutov V.I. Nauchno-issledovatel’skaya i tvorcheskaya rabota studentov vuzov i uchashchikhsya srednikh spetsial’nykh uchebnykh zavedeniy [Research and creative work of students of universities and students of secondary specialized educational institutions]: collection of basic decrees, orders, instructions. M .: NIIVSh, 1984. 143 p.

Nauchno-issledovatel’skaya rabota studentov v uchebnom protsesse [Research work of students in the educational process]. L., Publishing House of Leningrad State University, 1976.

Nauchno-issledovatel’skaya rabota studentov, vklyuchennaya v uchebnyy protsess. Ekspress informatsiya [Research work of students included in the educational process. Express information]. M., 1975, pp. 3–6.

Polozhenie i nauchno-issledovatel’skoy rabote studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy [The position and research work of students of higher educational institutions]. Vysshaya shkola: Sbornik osnovnykh postanovleniy, prikazov i instruktsiy [Higher School: Collection of basic decrees, orders and instructions]. Part 2. M., VS, 1978, pp. 128–130.

Khalatov A.A. Opyt vypolneniya tvorcheskoy chasti uchebno-issledovatel’skoy raboty studentami spetsial’nosti inzhenerfizik [Experience in performing the creative part of teaching and research work by students of engineering-physicist specialty]. Issledovaniya po metodike organizatsii i provedeniya zanyatiy v VSh [Research on the method of organizing and conducting classes in high school]. Interuniversity. Sat, Kazan, 1976, pp. 87–92.

Kharlampovich G.L. Upravlenie adaptatsiey v sisteme “Abiturient – student VTUZa – inzhener” [Management of adaptation in the system “Applicant – student of a technical college, engineer”]. Kompleksnaya programma proforientatsii, adaptatsii i povysheniya kvalifikatsii kadrov [A comprehensive program of vocational guidance, adaptation and advanced training of personnel]: Sat. reports and speeches. Minsk, 1976. pp. 128–130.

Tsygankova A.S. Razvitie idei nauchno-issledovatel’skoy raboty studentov v otechestvennoy didaktike vysshey shkoly (70–80-e gg. ХХ v.) [The development of the idea of research work of students in the domestic didactics of higher education (70–80s of the twentieth century)] / Abstract for the degree of Candidate. ped. Sciences: 13.00.01. Khabarovsk, 2007. 22 p.

Shvetsov A.V. Podgotovka inzhenera k tvorcheskoy deyatel’nosti v svete vzaimosvyazi estestvennykh, tekhnicheskikh i obshchestvennykh nauk [Preparation of an engineer for creative activity in the light of the interrelation of natural, technical and social sciences]. Sovershenstvovat’ podgotovku spetsialistov. Kratkie tezisy doklada i vystupl. k uch.-metod. konf. prof.-prep. sostava 26–29 yanvarya 1972 [Completed training of specialists. Summary of the report and speech. to uch.-method. conf. prof.-prep. January 26–29, 1972]. L., 1972, рp. 29–30.

Esaulov A.F. Aktivizatsiya uchebno-poznavatel’noy deyatel’nosti studentov [Activation of educational and cognitive activity of students]. M.: Higher. shk., 1982. 223 p.
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2018-11-81-110

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования