САМОМЕНЕДЖМЕНТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Svetlana Dmitrievna Yakusheva


Аннотация


Образование нового столетия воспринимается обществом как одно из высоких ценностей жизни, возрастает значимость профессиональной деятельности и самоменеджмента педагога. Педагогу современного образовательного комплекса необходима личностная и профессиональная абилитация1 для внесения корректировок в профессиональную деятельность и выработки принципиально новой индивидуальной траектории.

Цель. Статья посвящена актуальной проблеме – самоменеджменту педагога в осуществлении профессиональной деятельности современного образовательного комплекса.

Метод или методология проведения работы. Основу исследования составили механизмы самоменеджмента, педагогического инжиниринга, разработка профессиограммы и профессиональных умений педагога-менеджера.

Результаты. Результаты работы заключаются в исследовании понятий «самоменеджмент», «педагогический менеджмент», «инжиниринг», «педагогический инжиниринг», «профессионально-педагогический инжиниринг», разработке профессиограммы, а также профессиональных умений педагог-менеджера.

Область применения. Результаты исследования могут быть применены в сфере деятельности современного образовательного комплекса.


Ключевые слова


самоменеджмент; современный образовательный комплекс; педагог-менеджер; профессионально-педагогический инжиниринг; профессиональные умения; управление; самоменеджмент педагога-мастера

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Andreyev V.I. Samorazvitiye menedzhera [Self-development manager]. M.: Nar. obrazovaniye, 2012. 160 p.

Arlamov A.A. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2010. № 9. V. 53, рр. 8–12.

Artamonova Ye.I. Filosofsko-pedagogicheskiye osnovy razvitiya dukhovnoy kul’tury uchitelya [Philosophical and pedagogical foundations of the development of spiritual culture of the teacher]. Moskva, 2000. 450 p.

Berd P. Proday sebya. Taktika sovershenstvovaniya Vashego imidzha [Sell yourself. Tactics to improve your image]. Mn.: Amalfeya, 1997. 208 p.

Big accounting dictionary / Ed. A.N. Asrilian. M.: Institute of New Economics, 1999. 570 p.

Veyll P. Iskusstvo menedzhmenta [Art of Management]. M.: Sirin, 2002. 203 p. (Iskusstvo menedzhmenta).

Vlasova Ye.Z., Izvozchikov V.A. Nauka i shkola. 1999. № 5, рр. 2–9.

Gamzayeva M.V. Formirovaniye sposobnosti u budushchikh uchiteley k pedagogicheskomu samomenedzhmentu [Formation of the ability of future teachers to pedagogical self-management]. Makhachkala, 2011. 174 p.

Grossman I.B. Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova. Pedagogika. Psikhologiya. Sotsial’naya rabota. Yuvenologiya. Sotsiokinetika. 2011. № 3. Vol. 17, рр. 4–7.

Druker P.F. Klassicheskiye raboty po menedzhmentu [Classic management work] / ed. R. Piskotina. M.: Al’pina Biznes Buks, 2008. 219 p.

D’yachenko V.A. Inzhiniring – instrument uskoreniya innovatsionnogo razvitiya Rossii [Engineering is a tool for accelerating Russia’s innovative development]. http://www.osp.ru/resources/releases/?rid=4193

Zayvert L. Vashe vremya – v vashikh rukakh (Sovety rukovoditelyam, kak effektivno ispol’zovat’ rabocheye vremya) [Your time is in your hands (Advice to managers on how to efficiently use working time)]. M.: Ekonomika, 1991. 232 p.

Ivanov B.S. Teoriya i metodologiya realizatsii pedagogicheskoy sistemy kachestva obrazovatel’nogo protsessa v vuze [Theory and methodology of the implementation of the pedagogical quality system of the educational process in the university]. SPb., 2004. 379 p.

Karpichev V. Problemy teorii i praktiki upravleniya. 1994. № 3, рр. 103–106.

Kolyasnikova L.V., Bezuyevskaya V.A. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2017. № 5 (182), рр. 99–104.

Kokh R. Printsipy 80/20 [Principles 80/20]. Mn.: Popurri, 2002. 352 p.

Kuz’mina N.V. Psikhologicheskaya struktura deyatel’nosti uchitelya i formirovaniye yego lichnosti [Psychological structure of the teacher and the formation of his personality]. Leningrad, 1965. 39 p.

Lorents V., Kondrat’yev V.V. Dayesh’ inzhiniring! Metodologiya organizatsii proyektnogo biznesa [Give engineering! Methodology of the organization of project business]. M.: Eksmo, 2007. 460 p.

Lukashevich N.P. Teoriya i praktika samomenedzhmenta [Theory and practice of self-management]. K.: MAUP, 2002. 306 p.

Lutkin S.S. Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii. 2010. № 2, рр. 57–63.

Mizherikov V.A. Upravleniye obrazovatel’nym uchrezhdeniyem: slovar’–spravochnik: Ucheb. posobiye dlya stud. vyssh. ucheb. Zavedeniy [Management of an educational institution: Dictionary – Handbook: Proc. allowance for stud. higher studies. institutions]; ed. P.I. Pidkasistogo. M.: Izdatel’skiy tsentr «Akademiya», 2010. 384 p.

Mikhaylova N.N. Professional’noye obrazovaniye. 2005. № 9. P. 18.

Osika L.K. Engineering objects of the intellectual energy system. Building. Business management: a practical guide. M.: Publishing House MEI, 2014. 780 p.

Radchenko I.A. Educational glossary of advertising and public relations / Ed. HER. Topilskoy. Voronezh: VF IPEI, 2007. 114 p.

Simonov V.P. Upravleniye obrazovatel’nym protsessom v sredney shkole [Management of the educational process in high school]. Moskva, 1992. 342 p.

Slastenin V.A., Isayev I.F., Shiyanov Ye.N. Pedagogika [Pedagogy]; ed. V.A. Slastenina. M.: izdatel’skiy tsentr «Akademiya», 2008. 576 p.

Slastenin V.A. Sovetskaya pedagogika, 1973. № 5, рр. 72–80.

Stanislavskiy A.R. Ekonomika i menedzhment innovatsionnykh tekhnologiy. 2014. № 3. http://ekonomika.snauka.ru/2014/03/4414

Explanatory Dictionary. Innovative activity. 2nd ed., Ext. / Ed. ed. IN AND. Suslov. Novosibirsk, 2008. 224 p.

Tretyakov V.I. School: Education quality management by results. 2nd ed., Pererab. and add. M.: Perspective, 2009. 492 p.

Furmanek M. Didakticheskiye osnovy podgotovki budushchego uchitelya predmeta “Tekhnika” kak pedagoga-menedzhera: Na materiale Respubliki Pol’sha [Didactic basics of preparing the future teacher of the subject “Technique” as a teacher-manager: Based on the Republic of Poland]. Moskva, 1998. 327 p.

Chemodanova T.V. Sistema informatsionno–tekhnologicheskogo obespecheniya graficheskoy podgotovki studentov tekhnicheskogo vuza [The system of information technology support graphic training of students of a technical college]. Yekaterinburg, 2005. 375 p.

Shcherbakov A.I. Psikhologicheskiye osnovy formirovaniya lichnosti sovetskogo uchitelya v sisteme vysshego pedagogicheskogo obrazovaniya [Psychological foundations of the formation of the personality of the Soviet teacher in the system of higher pedagogical education]. L., 1967. 167 p.

Yakusheva S.D. Samomenedzhment i imidzh pedagoga novogo stoletiya / Avtoritet i imidzh v professional’noy deyatel’nosti pedagoga [Self-management and image of the teacher of the new century / Authority and image in the professional activity of the teacher]: Monograph [ed. S.D. Yakusheva]. Novosibirsk: Izd. ANS SibAK, 2018. 208. 208 p., рр. 58–100.

Concise Oxford English Dictionary: For University and College Studentes. Oxford: Oxford University Press, 2006. 1210 p.

Crozier M. The company tapped: How to learn a post-industrial management. Paris. 1991.

Yakusheva S.D. Professional-pedagogical engineering in innovative activity of contemporary Russian education. The collection includes The International Conference on the Transformation of Education Proceedings Held by SCIEURO in London 22-23 April 2013. Vol. 2, р. 122–132.

Yakusheva S.D. The development of modern school system in Russia. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific journal. 2014. № 9–10, рр. 149–158.
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2018-11-242-263

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования