ЗАЩИТНО-СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ В СИТУАЦИИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА ЛИЧНОСТИ

Nadezhda Olegovna Sadovnikova


Аннотация


Целью исследования явилось рассмотрение вопроса об особенностях защитно-совладающего поведения педагогов, переживающих профессиональный кризис личности. В статье освещается ряд исследований как зарубежных, так и отечественных ученых, раскрывающих как феноменологию кризиса и кризисных состояний личности, так и феноменологию защитного и совладающего поведения.

Метод и методология проведения работы: в качестве общей методологии исследования выступили: системный, синергетический, контекстный, историко-эволюционный, феноменологические подходы. Частную методологию составили подходы к исследования копинг-поведения Т.Л. Крюковой,

Результаты исследования: в ходе теоретико-эмпирического исследования было установлено, что ситуация профессионального кризиса личности носит стрессовый характер. Переживание педагогами профессионального кризиса личности актуализирует потребность в совладании с ним. Эмпирическое исследование позволило выявить особенности защитно-совладающего поведения педагогов, переживающих профессиональный кризис личности, среди которых: использование неконструктивных механизмам психологической защиты (отрицание и вытеснении) наряду с конструктивным проблемно ориентированным копингом.

Область применения: полученные результаты носят практический характер, они могут быть интересны педагогам, психологам и руководителям образовательных организаций в рамках организации деятельности психологической службы образования.


Ключевые слова


педагог; профессиональный кризис личности; механизмы психологической защиты; совладающее поведение

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Antsyferova L.I. Lichnost’ v trudnykh zhiznennykh usloviyakh: pereos-myslivaniye, preobrazovaniye situatsiy i psikhologicheskaya zashchita [Personality in difficult living conditions: re-thinking, the transformation of situations and psychological protection]. Psikhologicheskiy zhurnal, 1994, no. 1(15), рp. 3–18.

Akhmerov R.A. Biograficheskiye krizisy lichnosti [Biographical personality crises]: avtoreferat dissertatsii kandidata psikhologicheskikh nauk: 19.00.01 / R.A. Akhmerov. Moscow, 1994, 19 p.

Bodrov V.A. Psikhologicheskiy stress: razvitiye i preodoleniye [Psychological stress: development and coping]. Moscow: PER SE, 2006, 528 p.

Vasilyuk F.Ye. Psikhologiya perezhivaniya (analiz preodoleniya kriticheskikh situatsiy) [Psychology of experience (analysis of overcoming critical situations)]. Moscow: Moscow State University, 1984, 200 p.

Granovskaya R.M., Nikol’skaya I.M. Psikhologicheskaya zashchita u detey [Psychological protection in childre]. St. Petersburg: Speech, 2001, 342 p.

Grof S. Chelovek pered litsom smerti [Man in the face of death Moscow: Publishing house of the Transpersonal Institute, 1996, 246 p.

Gunzunova B.A. Stilevyye osobennosti samoregulyatsii v professio-nal’noy deyatel’nosti pedagogov [Style peculiarities of self-regulation in the professional activity of teachers]. Uchonyye zapiski Zabaykal’skogo gosudarstvennogo universiteta. 2011, no. 5 (40), pp. 195–198.

Dikaya L.G. Psikhicheskaya samoregulyatsiya funktsional’nogo sostoyaniya cheloveka: sistemno-deyatel’nostnyy podkhod [Psychic self-regulation of the functional state of a person: a system-activity approach]. Moscow: Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, 2003, 318 p.

Zeyer E.F., Symanyuk, E.E. Proforiyentologiya lichnosti [Proforientology personality]. Ekaterinburg: Publishing House Ros. state Prof.-ped. University, 2005, 186 p.

Korytova G.S. Zashchitno-sovladayushcheye povedeniye: retrospektivnaya rekonstruktsiya ponyatiya [Protective-coping behavior: a retrospective reconstruction of the concept]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2015, no. 3 (156), p. 42–48.

Kryukova T.L. Metody izucheniya sovladayushchego povedeniya: tri koping-shkaly [Methods for studying coping behavior: three coping-scales]. Kostroma: KSU them. ON. Nekrasova, 2010, 64 p.

Livekhud B. Krizisy zhizni – shansy zhizni [Crises of life – the chances of life]. Kaluga: Spiritual Knowledge, 1994, 224 p.

Martsinkovskaya T.D. Tyazhelyye perezhivaniya kak odna iz form psikhologicheskogo krizisa [Severe experiences as one of the forms of psychological crisis]. Antologiya tyazhelykh perezhivaniy: sotsial’no-psikhologicheskaya pomoshch’ : sbornik statey; pod red. O. V. Krasnovoy. Moscow: MPGU; Obninsk: Printer, 2002, pp. 17–20.

Mogilovkin Ye.A. Kar’yernyy rost: diagnostika, tekhnologii, trening [Career growth: diagnostics, technology, training]. St. Petersburg: Speech, 2007, 336 p.

Morosanova V.I. Individual’nyy stil’ samoregulyatsii: fenomen, struktura i funktsii v proizvol’noy aktivnosti cheloveka [Individual style of self-regulation: phenomemen, structure and functions in arbitrary human activit]. Moscow: Science, 2001, 192 p.

Povarenkov YU.P. Psikhologicheskoye soderzhaniye professional’nogo stanovleniya cheloveka [Psychological content of the professional formation of man]. Moscow: URAO Publishing House, 2002, 160 p.

Pryazhnikov N.S. Psikhologiya truda i chelovecheskogo dostoinstva [sychology of work and human dignity]. Moscow: Academy, 2001, 480 p.

Rubinshteyn S.L. Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of general psychology]. St. Petersburg: Peter, 1998, 712 p.

Soldatova Ye.L. Psikhologicheskoye soderzhaniye normativnykh krizisov razvitiya lichnosti vzroslogo cheloveka [Psychological Content of Regulatory Crises of Adult Personality Developmen]. Vestnik YUUrGU. Seriya: Psikhologiya, 2008, no.31, pp. 39–47. Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-soderzhanie-normativnyh-krizisov-razvitiya-lichnosti-vzroslogo-cheloveka (data obrashcheniya: 27.11.2017).

Tashlykov V.A. Lichnostnyye mekhanizmy sovladaniya (koping-povedeniye) i zashchity u bol’nykh nevrozami v protsesse psikhoterapii [Personal mechanisms of coping (coping behavior) and protection in patients with neuroses in the process of psychotherapy]. Mediko-biologicheskiye aspekty okhrany psikhicheskogo zdorov’ya. Tezisy dokladov Vsesoyuznoy konferentsii. Tomsk, 1990, pp. 60–61.

Freyd Z. Vvedeniye v psikhoanaliz: Lektsii [Introduction to psychoanalysis. Lectures]. Moscow: Nauka, 1995, 384 p.

Shikhi G. Vozrastnyye krizisy – stupeni lichnostnogo rosta [Age-related crises – steps of personal growth]. St. Petersburg: Yuventa, 1999, 372 p.

Erikson E. Identichnost’: yunost’ i krizis [Identity: youth and crisis.]. Moscow: Flint: MPSI: Progress, 2006, 352 p.

Anisimov O.S. Modern education: from rationality to reasonableness. The Education and science journal. 2014. No 3, pp. 107–123.

Bühler Ch. Der menschliche Lebenslauf als Psychologisches Problem. Schweizerische Lehrerinnenzeitung. Leipzig : Hirzel. 5. Mai 1933. Band 37. Heft 15, pp. 253–255.

Caplan G. Principles of preventive psychiatry. NewYork, London : Basis Books, 1964, 304 p.

Fillip S.-H. & Aymanns P. Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen. Vom Umgang mit den Schattenseiten des Lebens. Stuttgart: Kohlhammer, 2010, 448 p.

Lazaruz R.S., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping. N.Y.: Springer Publishing House., 1984, 253 p.

Lindemann E. Symptomatology and management of acute grief. American Journal of Psychiatry. 1944, no. 101, pр. 141–148. Access mode: http://www.nyu.edu/classes/gmoran/LINDEMANN.pdf.

Moss R.H., Schaefer J.A. Life transitions and crises. Coping with life crises: An integrative approach. N.Y.: Plenum Press, 1986, pp. 3–28.

Psychologie der Krisenbewaeltigung eine Laengsschnittuntersuchung mit arbeitslosen Lehrern. D. Ulich [et al.]. Weinheim: Beltz, 1985, 244 p.

Sadovnikova N.O., Sergeeva T.B., Suraeva M.O. & Kuzmina O.Y. Phenomenological Analysis of Professional Identity Crisis Experience by Teachers. International Journal of Environmental and Science Education, 11(14), pp. 6898–6912.

Ulich D. K., Hausser K., Mayring Ph., Strehmel P., Kandler M. Psychologie der Krisenbewaeltigung. eine Laengsschnittuntersuchung mit arbeitslosen Lehrern. Weinheim: Beltz, 1985, 244 p.
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2018-12-140-160

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования