ТЕХНОЛОГИЯ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ

A. A. Scherbinskaya


Аннотация


В статье рассматривается вопрос о том, как необходимо преобразовать урок в целях развития самостоятельности учеников, приводятся теоретические основы методики обучения «Перевернутого класса».

Ключевые слова


перевернутый класс; перевернутое обучение; самостоятельность; самостоятельная работа; умения самостоятельной работы

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Alekseeva E.E. Rol’ matematicheskoy kompetentnosti v obespechenii ka-chestva obrazovaniya // Sovremennye issledovaniya sotsial’nykh problem (elektronnyy nauchnyy zhurnal). 2017. T. 8. № 11–2. S. 12–17.

Alekseeva E.E. Kreativnoe soderzhanie kak sredstvo formirovaniya kreativnoy kompetentsii studentov na zanyatiyakh vysshey matematiki // Nauka Krasnoyar’ya. 2014. T. 3. № 4. S. 39–49.

Miroshnikova N.N. «Perevernutyy klass» – innovatsionnaya model’ v obuchenii inostrannym yazykam v vysshey shkole. Cheboksary: TsNS «Interaktiv plyus», 2016.

Cheburina O.V. Formirovanie umeniy samostoyatel’noy raboty na urokakh informatiki s ispol’zovaniem sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy [Elektronnyy resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-umeniy-samostoyatelnoy-raboty-na-urokah-informatiki-s-ispolzovaniem-sovremennyh-informatsionnyh-tehnologiy
DOI: https://doi.org/10.12731/2658-4034-2019-5-82-86

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования