№ 1

Содержание

Педагогические исследования

Svetlana Feodosevna Miteneva
PDF
3-11
Tatiana Evgenyevna Chikina
PDF
12-22
Lidiya Olegovna Polyakova
PDF
23-30
Zagir Azgarovich Latipov
PDF
31-38
Evgeny Konstantinovich Vasin
PDF
39-54
Dar’ya Leonidovna Dudovich
PDF
55-70
Ekaterina Vyacheslavovna Postnikova
PDF
71-81

Психологические исследования

Pavel Aleksandrovich Kislyakov
PDF
82-91
Irina Aleksandrovna Koretskaya, Ekaterina Aleksandrovna Palt
PDF
92-99
Tatiana Valentinovna Obidina
PDF
100-109

Социологические исследования (РИНЦ)

Irina Aleksandrovnа Levitskaya
PDF
110-124
Elena Vladimirovna Portnyagina
PDF
125-138
Vitalii Valeriyevich Kulish
PDF
139-148
Angelina Vladimirovna Borodina
PDF
149-164
Anzhelika Ahmetovna Novikova
PDF
165-175
Elena Borisovna Arkhipova
PDF
176-184
Aleksandr Nikolaevich Gostev, Veronika Georgievna Semenova, Oksana Nikolaevna Hovanskaja
PDF
185-201
Elizaveta Yurevna Shubina
PDF
202-212