Том 8, № 12 (2017)

Социологические исследования

Содержание

Социологические исследования (РИНЦ)

Tatiana Valerevna Bolshunova
PDF
5-17
Yuliya Borisovna Kinyasheva, Zhanna Olegovna Artemova
PDF
18-32
Mihailovna Olga Komornikova, Ekaterina Igorevna Popova
PDF
33-45
Tatjana Nikolaevna Konstantinova
PDF
46-59
Vitalii Valeriyevich Kulish
PDF
60-78
Dzhul’etta Georgievna Mamieva
PDF
79-92
Natalia Valerievna Borodina, Irina Ivanovna Ukraintseva, Anna Leonidovna Khovakova
PDF
93-110
Mariya Ivanovna Cherepanova, Evelina Olegovna Ebeling
PDF
111-123

Междисциплинарные исследования

Svetlana Vasilevna Chereshova
PDF
124-140