THE EFFECTS OF TUNICATE EXTRACT ON HEMOPOIESIS UNDER MYELOSUPRESSION CONDITIONS IN MICE

T. Ponomareva, Yu. Dobryakov


Аннотация


The effects of EA (extract of marine hydrobiont tunicate) on hemopoietic processes under bone marrow hypoplasia were investigated.  Model of myelosupression induced by injection CBA mice an alkylating drug  cyclophosphane (CF 200 mg/kg). EA was administrated into stomach 30 mg/kg daily, since 0 day and up to the end of experiment (10 day). CF caused the myeloid cells depression, there was shown, that bone marrow cells damage by the cytostatic agent was significantly higher in granulocytic population on 3 day. The count of cells in bone marrow increased on 5 day, but the intact index restoration didn’t registration until 10 day. The application of EA in mice after cyclophosphane action was promoted the increase of cells level in bone marrow faster than in CF control group. The quantity of bone marrow cells increased on 5 day and restored the initial level to 7 day under EA action, most of them were granulocytic neutrophils.  The loss of hemopoietic cells under the cyclophoshpane action is result of short-liver mature cells reduction. The regeneration of hemopoiesis was ensured at the expense of the hemopoietic cells, which have stayed in intact state. The application of EA initiated the proliferative processes in bone marrow more early, then in CF group, and restored disturbance functions of hemopoiesis. There was shown, that hemopoiesis recovery activated by EA is manifested by the granulocyte lineage hyperplasia in bone marrow, rapid restoration of the polymorphonuclear leukocyte and monocyte count in blood. The effect of EA on the bone marrow was related to accelerate of proliferation and differentiation of the hemopoietic precursor cells and may be associated with hemopoietic microenvironment cells activation too.

DOI: http://dx.doi.org/10.12731/2227-930X-2012-1-15


Ключевые слова


tunicate extract; hemopoietic cells; myelosupression

Полный текст:

PDF>PDF (English)

Литература


Fedorov N.A. Normal'noe krovetvorenie i ego regulyatsiya [Normal hematopoiesis and its regulation]. М. Medicine, 1996. 543 p.

Goldberg E.D., Dygay A.M., Zshdanov V.V. Teoriya regulyatsii krovetvoreniya i sozdanie na ee osnove novykh preparatov dlya terapii patologii sistemy krovi [Hematopoiesis regulation theory and new medicines creation, on its base, for blood system pathologies therapy]. Byull. eksperim. biol. med. [Bull. Experimental biolog. med.]. 2008. Application 2. pp. 6-13.

Pikalova L.V., Legeza V.I. Eksperimental'noe issledovanie tsitoprotektivnogo deystviya melatonina pri radiatsionnom vozdeystvii [Melatonin cytoprotective effect under radiation influence experimental research]. Byull. eksperim. biol. med. [Bull. experim. biol. med.] 152, no. 7 (2011): 83-85.

Nebolsin V.E., Zshdanov V.V., Zuzkov G.N. Mekhanizmy protektivnogo deystviya «Dikarbamina» v otnoshenii sistemy krovi pri tsitostaticheskom vozdeystvii [“Dikabamine” protective effect mechanisms towards blood system under cytostatic influence]. Byull. eksperim. biol. med. [Bull. experim. biol. med.] 150, no. 9 (2010): 312-316.

Schwartman G. Marine organisms as source of new anticancer. Lancet Oncol. 2001. vol. 2. pp. 221-225.

Xue S., Zhang H.T., Wu P. Ch. Study of bioactivity of extracts from marine sponges in Chinese Sea. J. of Experimental Marine Biology and Ecology 2004. vol. 298. pp. 71-78.

Raftos D. Interaction of tunicate immunomodulatory proteins with mammalians cells. Immunol. Cell Biol. 2006. vol. 74. pp. 26-31.

Dobryakov U. I., Dobryakov E.U., Ponomareva T.I. Issledovanie farmakologicheskikh svoystv ekstrakta iz morskogo gidrobionta - astsidii purpurnoy (Halocynthia aurantium). Dal'nevostochnye morya Rossii [Sea hydrobiont – squirts (tunicate) purpur (Halocynthia aurantium) extract pharmacological qualities examination. Russian Far-eastern seas]. М.: Science, 2007. Book. 2. Sea ecosystems and bioresources examination. pp. 637-659.

Dobryakov U.I., Brechman I.I. Poisk prirodnykh istochnikov fiziologicheski aktivnykh veshchestv iz morskikh organizmov. Valeologiya: Diagnostika, sredstva i praktika obespecheniya zdorov'ya [Physiologically active substances, of natural origin, from sea organisms search. Valueology: Dyagnostics, means and practice of health providing]. Vladivostok: Farscience, 1996. Issue. 3. pp. 83-90.

Dobryakov E.U. Farmakologicheskie effekty ekstrakta iz tuniki astsidii Halocynthia aurantium: Avtoref. dis…. kand. med. nauk [Sea squirts (Halocynthia aurantium) tunic extract and its pharmacological effects: Author's abstract of dissertation. cand. of med. science]. Vladivostok, 2004. 23 p.

Dolmatova L.S., Dobryakov U.I., Dardymov I.V. Vliyanie khaurantina na aktivnost' fermentov antioksidantnoy sistemy pri stresse u krys i v model'nykh eksperimentakh na neytrofilakh cheloveka. Valeologiya: Diagnostika, sredstva i praktika obespecheniya zdorov'ya [Haurantin influence on rats’ antioxidant system ferments activity under stress conditions and on human neutrophils in model experiments. Valueology: Dyagnostics, means and practice of health providing]. Vladivostok: Farscience, 1996. Issue. 3. pp. 101-105.

Ponomareva T.I., Dobryakov U.I. Issledovanie immunnykh svoystv khaurantina pri immunosupressii v eksperimente [Haurantin immune quality examination under immune-supression in the experiment]. Tikhookeanskiy meditsinskiy zhurnal [The Pacific medical magazine], no. 3 (2009): 52-54.

Ponomareva T.I., Dobryakov U.I. Issledovanie biologicheskoy aktivnosti ekstraktov morskikh gidrobiontov nepishchevogo ispol'zovaniya [Sea hydrobionts, of non-nutritive usage, extracts biological activity research]. V mire nauchnykh otkrytiy [In the world of scientific discoveries] 19, no. 7.2 (2011): 908-918.

Rukovodstvo po gematologii [Hematology instructions]. M.: Medicine, 2002. Vol.1. 235 p.

Grebenuk A.N., Zatsepin V.V., Aksenova N.V. Vliyanie posledovatel'nogo primeneniya preparata B-190 i interleykina-1 na vyzhivanie i kostnomozgovoe krovetvorenie obluchennykh myshey [B-190 medicine and interleukin-1 successive usage influence on survival and bone marrow hematopoiesis of radiation-exposed mice]. Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya [Radiation biology. Radiation ecology] 50, no. 4 (2010): 475-480.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2016 International Journal of Advanced StudiesКонтент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0.

ISSN 2328-1391 (print), ISSN 2227-930X (online)