АБЕРРАЦИЯ ВОСТОЧНЫХ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ В УЧЕНИИ ОШО

Evgenii Vladimirovich Zudov


Аннотация


Цель. В статье анализируется проблема изучения трансформаций восточных религиозно-философских идей в новых религиозных движениях. В качестве объекта исследования выступает учение Ошо. При этом автором подобные трансформации интерпретируются как аберрации, вызванные социокультурными факторами. Анализ аберраций восточных религиозно-философских идей рассматривается в трех основных формах: наукообразность, универсализация, гуманизация и социальная адаптация.

Метод или методология проведения работы. Методологической основой исследования выступает концепция религиозного индивидуализма Д. Эрвье-Леже, в которой современная религиозная ситуация в обществе и культуре трактуется как «бриколаж» – свободное конструирование учения из разнообразных религиозных элементов. Так же в работе использовался метод компаративистики, общенаучные методы анализ и синтез.

Результаты. В работе отмечены изменения, происходящие с восточными религиозно-философскими идеями в учении Ошо. Данные трансформации проанализированы с учетом выделенных трех форм аберрации: наукообразности, универсализации, гуманизации и социальной адаптации.

Область применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы при анализе новых религиозных движений, а так же как дополнительные материалы для экспертных заключений и дополнительного материала для факультативных занятий по религиоведению.


Ключевые слова


новые религиозные движения; аберрация; учение Ошо; восточные религиозно-философские мотивы; неоориентализм; Раджниш; неоиндуизм

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Balagushkin E.G. Novye religii kak sotsiokulʹturnyy i ideologicheskiy fenomen. [New religions as a sociocultural and ideological phenomenon]. Obshchestvennye nauki i sovremennostʹ. 1996. № 5, рр. 90–100.

Vivekananda S. Aforizmy yoga Patandzhali [Aphorisms of yogi Patanjali]. Litmir. Ehlektronnaya biblioteka. http://www.litmir.co/br/?b=67958&p=1#

Grigorʹeva L.I. Religii «Novogo veka» i sovremennoe gosudarstvo (Sotsialʹno-filosofskiy ocherk) [Religions of the New Age and a modern state (Socio-philosophical essay)]. Krasnoyarsk: Sib. GTU, 2002. 399 p.

Gritsanov A.A. Radzhnish Osho. Tayny posvyashchennykh [Rajneesh Osho. Secrets of the devotees]. Minsk: Knizhnyy dom, 2011. 384 p.

Zudov E.V. Mekhanizmy integratsii novykh religioznykh dvizheniy v sovremennoe obshchestvo. [Mechanisms of the integration of new religious movements in modern society]. Nauchnoe mnenie. 2015. № 4–1, рр. 119–129.

Zudov E.V. Kharakter i prichiny aberratsii vostochnykh religiozno-filosofskikh motivov v novykh religioznykh dvizheniyakh [The nature and causes of the aberration of Eastern religious and philosophical motives in new religious movements]. Tomsk, 2016. 172 p.

Ivanova (Sirgiya) A.S. Problema prichinnosti v filosofii Shri Radzhnisha. [The problem of causality in the philosophy of Shree Rajneesh]. Dni Peterburgskoy filosofii. 2009: «Dialog kulʹtur i kulʹtura dialoga». Sb. st. [Days of St. Petersburg Philosophy – 2009: “Dialogue of cultures and the culture of dialogue”]. SPb. 2010, рр. 122–128.

Indiyskaya filosofiya: Ehntsiklopediya [The Indian philosophy: Encyclopedia] / ed. M.T. Stepanyants; In-t filosofii RAN. M.: Vost. lit.; Akademicheskiy proekt; Gaudeamus, 2009. 950 p.

Yoga-sutry Patandzhali [Patanjali’s Yoga Sutras]. Psikhologicheskaya biblioteka Kievskogo Fonda sodeystviya razvitiyu psikhicheskoy kulʹtury [Psychological library of the Kiev Foundation for the Promotion of Mental Culture]. http://psylib.ukrweb.net/books/patanja/zagum/txt04.htm

Minnikaeva N.V. Programma fitnes-yoga kak sredstvo fizicheskoy kulʹtury lichnosti starshikh doshkolʹnikov. [Fitness yoga program as a means of physical education of the senior preschoolers’ personality]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. V. 3. 2014. №, рр. 86–90.

Mitrokhin L.N. Religioznye «kulʹty» v SSHA [Religious “cults” in the United States]. M.: Znanie, 1984. 64 p.

Morozova E.V. Vliyanie zanyatiy uprazhneniyami yogi na urovenʹ travmatizma futbolistov. [The impact of yoga exercises on the level of football players’ injuries]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2014. №5, рр. 111–113.

Osho. Messiya [Messiah]. Tom 1. [Elektronnyiy resurs] / EZObox. Biblioteka ezoteriki. http://www.ezobox.ru/media/download/osho-radchnish-bhagavan-messiya-tom-1.153.pdf

Osho. Oranjevaya kniga. Vvedenie v meditatsiyu Osho [The Orange Book. Introduction into Osho Meditation]. SPb.: IG – «Ves», 2009. 192 p.

Osho Radjnish. Yoga alfa i omega [Yoga the Alpha and the Omega]. Chelyabinsk. CHPO «Kniga», 1997. 288 p.

Osho. Kniga Tayn. Nauka meditatsii [The Book of Secrets: The Science of Meditation]. Chast 1. IG «Ves», 2013. 275 p.

Osho. Tayny zhizni: Vvedenie v uchenie Osho [Osho. Secrets of life: An introduction to the teachings of Osho] / Osho. perev. s ang. M.: OOO Knizhnoe izdatelʹstvo «Sofiya», 2015. 288 p.

Pendyurina L.P. Idei indiyskoy filosofskoy traditsii v Zapadnoy dukhovnoy kulʹture (XIX–XX vv.) [Ideas of the Indian philosophical tradition in Western spiritual culture (XIX–XX centuries). Thesis for the degree of Doctor of Philosophy]. Rostov-na-Donu, 2009. 298 p.

Ryazanova S.V. «Novaya religioznostʹ» kak metodologicheskaya problema sovremennogo religiovedeniya. [“New religiosity” as a methodological problem of modern religious studies] / Religioznaya zhiznʹ. Portal o religii i religiovedenii. http://religious-life.ru/2011/12/ryazanova-novaya-religioznost-kak-metodologicheskaya-problema-sovremennogo-religiovedeniya/

Sirgiya A.S. Problema cheloveka i kulʹtury v filosofii Shri Radzhnisha. [The problem of a man and the culture in the philosophy of Shree Rajneesh]. V mire nauchnykh otkrytiy [Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture]. 2012. №4 (28), рр. 115–123.

Sirgiya A.S. Tvorchestvo Shri Radzhnisha v kontekste vzaimodeystviya kulʹtur Vostoka i Zapada [The creation of Shree Rajneesh in the context of interaction of the Eastern and Western cultures. An abstract of a dissertation for the degree of candidate of philosophical sciences]. Sankt-Peterburg, 2014. 24 p.

Sirgiya A.S. Kholisticheskiy naturalizm Shri Radzhnisha (OSHO) [Holistic naturalism of Shree Rajneesh (OSHO)]. Gumanitarnye nauchnye issledovaniya. http://human.snauka.ru/2015/04/11025

Timoshchuk A.S. Postmodernizm i neoinduizm kak edinoe prostranstvo postkulʹtury. [Postmodernism and neo-Hinduism as a single postcultural space]. Orientiry [Landmarks]. ed. T.B. Lyubimova. M.: 2001, рр. 105–112.

Tkacheva A.A. «Novye religii» Vostoka. [“New religions” of the East]. M.: Nauka. Glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury, 1991. 216 p.

Torchinov E.A. Puti filosofii Vostoka i Zapada: Poznanie zapredelʹnogo [Ways of the philosophy of the East and the West: cognition of the beyond]. SPb.: Azbuka-klassika, 2007. 480 p.

Chatterdzhi S. Datta D. Indiyskaya filosofiya [The Indian philosophy]. Per. s angl., pod redaktsiey V.I. Kalʹyanova. M.: Akademicheskiy prospekt; Alʹma Mater, 2009. 365 p.

Ehyzenshtadt SH. Novye religioznye konstellyatsii v strukturakh sovremennoy globalizatsii i tsivilizatsionnaya transformatsiya. [New religious constellations in the structures of the modern globalization and a civilizational transformation]. Gosudarstvo, religiya, tserkovʹ v Rossii i za rubezhom. 2012. №1 (30), рр. 33–56.

Ehrvʹe-Lezhe D.V poiskakh opredelennosti: paradoksy religioznosti v obshchestvakh razvitogo moderna. [In the search of certainty: the paradoxes of religiosity in the developed modern societies]. Gosudarstvo, religiya, tserkovʹ v Rossii i za rubezhom. 2015. №1 (33), рр. 254–268.

Yung K.G. Yoga i Zapad. [Yoga and the West]. Magicheskiy kristall. Magiya glazami uchenykh i charodeev [Magic Crystal. Magic through the eyes of scientists and sorcerers] / Kasavin I.T. M.: Respublika, 1991. 527 p.

Yatsutsenko Yu.V. Opyt opredeleniya sovremennykh religioznykh predstavleniy i praktik: Daniehlʹ Ehrvʹe-Lezhe. [The experience in defining contemporary religious beliefs and practices: Daniele Hervieu-Leger]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya Sotsiologiya. 2014. №4, рр. 18–33.

Lambert Y. Religion in Modernity as a New Axial Age: Sesularization or Religious Forms? Sociology of Religion. Autumn, 1999. Vol. 60. №3, рр. 303–330.
DOI: https://doi.org/10.12731/2077-1770-2019-2-42-63

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2019 Evgenii Vladimirovich Zudov

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0.

ISSN 2077-1770 (print)

ISSN 2218-7405 (online)