№ 4 (2015)

Содержание

Юридические исследования

Eugene Stepanovich Shevlakov
7-24

Экономика

Elena Borisovna Gokzhaeva
25-39
Elena Borisovna Gokzhaeva
40-52
Dmitry Sergeevich Khvalynsky
53-69
Anastasiya Yurievna Nikitaeva
70-86
Azamat Zaynullovich Sitdikov
87-97
Olga Nikolaevna Uglitskikh, Yuliya Evgenevna Klishina
98-114
Oleg Vasilievich Chabanuk
115-129
Oleg Vasilievich Chabanuk
130-147