№ 3 (2016)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

Физиологические исследования

Ekaterina Aleksandrovna Dudnikova, Margarita Vladimirovna Gerasimenko
PDF
101-113
Irina Aleksandrovna Pogonysheva, Denis Aleksandrovich Pogonyshev, Snezhana Nasurovna Selezneva
PDF
114-126
Nadezhda Gennadyevna Russkih, Lev Isakovich Irzhak
PDF
127-138

Профилактическая медицина

Ekaterina Aleksandrovna Kondrashova
PDF
10-19
Ekaterina Aleksandrovna Kondrashova
PDF
20-26
Mukhametsalyk Tokhranovich Murzaliyev, Alimbek Adylbekovich Ismailov, Saparbai Tezekbaevich Joldoshev
PDF
27-47
Elena Anatolevna Pivovarova, Irina Petrovna Romanova
PDF
48-56
Grigory Efimovich Roytberg, Natalia Vladimirovna Kondratova
PDF
57-71
Oksana Amrihudovna Shurova, Andrey Vladimirovich Pavlov, Vladimir Fedorovich Kapitonov, Marina Yurievna Galaktionova
PDF
72-84
Yuriy Gennadievich Ellanskiy, Igor Yurievich Khudonogov, Tamara Valerievna Danilevskaya
PDF
85-100