Том 8, № 1 (2019)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

Yana Alexandrovna Kulikova, Albina Nyazhibovna Berdikova, Igor Anatolyevich Kuznetsov
PDF
7-24
Valery Valerevna Tropnikova
PDF
25-40
Maria Petrovna Prokhorova, Svetlana Viktorovna Bulganina, Anastasiya Evgenevna Bulganina, Ksenia Vladimirovna Belousova
PDF
41-56
Vyacheslav Evgenyevich Naruzhny, Artur Khusainovich Kurbanov, Vladimir Aleksandrovich Plotnikov
PDF
57-75
Daria Ovegovna Osina
PDF
76-88
Aleksandr Ivanovich Shadrin, Young Jun Baek, Jong-man Han
PDF
89-113

Междисциплинарные исследования

Iraida Olegovna Kirilchuk
PDF
114-137