№ 11.9 (2014)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

V. N. Filipova, A. P. Preobrazhensky
3356-3366
N. A. Abeeva, N. Ju. Ivanov
3366-3375
O. Yu. Astakhova
3375-3389
N. Ju. Bagayeva, N. Ju. Ivanov
3389-3405
A. E. Berdnikova
3405-3411
E. O. Blagireva
3411-3428
V. A. Borovinskikh, A. U. Esembekova, M. V. Pavlutskaya
3428-3436
A. Y. Bulankin, V. N. Tovstonoshenko
3436-3448
O. N. Votinceva
3448-3451
A. O. Vylegzhanina
3451-3468
G. A. Gainullina, J. I. Avadeni, A. A. Mair
3468-3484
E. Kh. Gimaeva
3484-3493
E. K. Dzasohova
3493-3508
V. K. Doev
3508-3523
V. A. Dresvyannikov, O. V. Loseva
3523-3534
M. S. Egorova, G. A. Barysheva
3534-3546
M. S. Egorova, P. A. Glik
3546-3561
N. V. Ivanova
3561-3571
A. K. Kamalyan, V. A. Balashenko
3571-3585
G. N. Kamyshova, N. N. Terekhova, D. V. Kamyshov
3585-3600
U. V. Komelkova, E. M. Pershina
3600-3615
E. P. Kopteva
3615-3627
I. V. Malova, I. D. Kuznetsova
3627-3644
M. I. Moroz
3644-3656
E. K. Pilivanova
3656-3669
F. I. Rozanov, A. A. Rozanova
3669-3684
I. A. Skrynnikova, S. V. Khrushcheva
3684-3695
V. V. Titov, G. V. Gigulskyi
3695-3708
Yu. Yu. Chmyr, N. V. Guremina
3708-3719
N. N. Shanihina
3719-3730