№ 5.5 (2015)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

M. V. Afanasyeva
1548-1561
V. V. Batykov
1562-1570
E. V. Bodrovа, V. V. Kalinov
1570-1585
A. Sh. Bodrova
1585-1598
N. A. Bukhalova
1599-1613
I. V. Vinichenko
1614-1625
T. N. Gordeeva, Y. A. Matafonova
1625-1635
T. S. Denisova
1635-1648
T. Y. Denisova
1648-1663
I. Yu. Dobrodeeva
1663-1676
I. Ur. Erokhin
1676-1691
E. A. Ilinskaya
1692-1706
O. Y. Klipp
1706-1712
O. Y. Klipp
1713-1726
S. V. Kovalenko, L. A. Sazonova
1726-1740
L. S. Kovalzhina
1741-1755
S. I. Levikova, E. V. Pilyugina
1756-1771
S. I. Levikova, E. V. Pilyugina
1771-1787
S. I. Livikova, E. V. Pilugina
1787-1803
Z. Kh. Mamizheva, J. G. Bljagoz
1803-1815
O. D. Masloboyeva
1816-1831
N. G. Mitina
1831-1847
O. A. Nesmiyan
1847-1854
А. V. Prokopchuk, О. G. Permyakova
1854-1866
O. V. Afonasyeva, I. I. Korotkova
1867-1878
I. V. Bormotov
1879-1892
S. A. Sukalo
1892-1907
A. V. Talashkin
1908-1919
A. V. Talchuk
1920-1930
A. L. Tikhonov
1930-1944
К. V. Khramova, D. M. Azamatov, N. V. Modzhina
1945-1956
E. N. Shadrina
1956-1968
E. A. Tshamrina
1968-1978