Том 6, № 2 (2017)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

Государство и право

Isabaly Musa oglu Zeynalov, Maxim Vasilevich Fedorov
7-23
Natalya Yur’evna Papushina
24-44

Политология

Tatyana Evgenevna Beydina, Alena Romanovna Beydina
45-60
Dzhamil Elchinovich Imanov
61-79
Hasan Siddik Karademir
80-87
Aleksander Nikolaevich Kharybin
88-101

Экономика

Aliya Nurfaizovna Gabdulakhatova, Kamilla Maratovna Ibragimova, Liliya Rinatovna Magazova
102-113
Anastasia Aleksandrovna Gasnikova, Anastasia Nikolaevna Chapargina
114-131
Evgenia Sergeevna Gracheva, Evgeniya Alexandrovna Ermakova
132-145
Sergey Viktorovich Zakharov
146-170
Roman Borisovich Shestakov
171-189