Том 8, № 6 (2017)

Социологические исследования

Содержание

Социологические исследования (РИНЦ)

Larisa Vladimirovna Kashkina
PDF
6-18
Alexander Sergeevich Shulgin
PDF
19-28
Aleksei Eduardovich Ushamirskiy
PDF
29-44
Elena Alexandrovna Tsvetkova, Marina Vyacheslavovna Prokhorova, Ekaterina Ivanovna Skobeleva
PDF
45-55
Ol’ga Sergeevna Kochegarova, Julia Vladimirovna Lazhauninkas
PDF
56-66
Boris Borisovich Podgorny
PDF
67-88
Vitalii Valeriyevich Kulish, Natalia Aleksandrovna Matveeva
PDF
89-102
Sergei Vladimirovich Varaksin, Natalya Vladimirovna Varaksina
PDF
103-113
Irina Aleksandrovnа Levitskaya
PDF
114-133
Tatyana Nikolayevna Gordeeva
PDF
134-149
Victoria Nikolaevna Lavrikova
PDF
150-167