№ 8.1 (2015)

Содержание

Естественные и технические науки

A. V. Ostroukh, I. V. Nedoseko, A. A. Aysarina
316-326
A. L. Ponomareva, D. I. Stom, M. Yu. Tolstoy
327-333
D. V. Gmar, V. V. Kryukov, D. V. Lukyantsev, K. S. Nagorniak, C. I. Shakhgeldyan
333-345
V. N. Morozova, M. U. Erkenova
345-353
N. V. Morozova, M. U. Erkenova
354-364
R. R. Sadykova, N. G. Migranov
365-377
V. P. Trushina, D. V. Pyatnitsev
377-384
G. D. Krokhin, E. O. Savin, A. N. Miroshnikov
385-395
V. P. Trushina, A. L. Osipov, A. N. Miroshnikov
396-405
D. V. Babaskin, A. V. Pavlova, L. I. Babaskina
406-414
N. V. Voznesenskaya, E. V. Kozyreva, D. R. Kassymova, S. N. Razubaeva, N. A. Volkova, A. M. Мanasian, R. R. Khairutdinova
415-425
N. S. Gorbunov, K. V. Tutynin, L. V. Sindeeva, S. I. Rostovtsev, O. V. Tutynina, M. A. Dyatlova
425-432
S. I. Zarkov, A. S. Shamin
433-442
O. L. Moskalenko
442-449
V. N. Tarasova, V. V. Alyamovsky, V. G. Galonsky, A. V. Sorokina
449-460
O. V. Tutynina, A. T. Yegorova
461-469
S. I. Filippov
469-477
A. S. Shamin, S. I. Zarkov
478-486
А. V. Yashchuk, S. N. Ezhov, T. A. Gvozdenko
486-493
A. S. Sergeev, E. E. Gulmanov, R. S. Sergeev
494-506
G. O. Zeynetdinova, I. Yu. Sharabanova, T. A. Mochalova
507-516
I. V. Matrosova, V. V. Evdokimov
517-522
A. P. Preobrazhensky, O. N. Choporov, K. V. Kaydakova
523-526
A. P. Preobrazhensky, O. N. Choporov, K. V. Kaydakova
526-531
A. I. Pavlova, A. E. Fomina
532-540
A. E. Kozhevin
541-552
R. M. Gimazov, L. V. Diorditsa, N. T. Diorditsa, A. G. Bulatova
553-561
N. B. Kutergin, N. A. Alekseev, I. S. Belyaev
561-566
A. Yu. Osipov, O. V. Bulgakova, N. A. Bryukhanova, O. Ya. Doroshenko
567-576
I. V. Sokolova
577-585
V. V. Fedchouk, O. N. Nikiforova, D. E. Nikiforov, D. V. Fedchouk
586-593
E. V. Chistyakova
594-604
V. N. Pak, O. A. Farus, Y. Y. Gavronskaya, G. S. Akuzhaeva
605-611
Xuan Hong Le, V. D. Tulupov
612-627