№ 9.1 (2014)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

Oleg Vasilievich Chabanuk
366-376
Nikolay Dmitrievich Naidenov, Tatyana Alexandrovna Kirosova, Angelika Nikolayevna Kozlova
377-388
Yevgeniy Vladimirovich Stovba, Riyaz Niyazovich Masalimov
389-407
Anastasiya Mikhaylovna Generalova
408-420
Maria Hendrikhovna Matevosyan
421-437
Darina Vitalievna Makarishina, Galina Petrovna Dovlatyan, Tamara Nigmatovna Nerovny
438-455
Irina Aleksandrovna Koshkina
456-468
Lidia Vladimirovna Putkina
469-476
Vladimir Aleksandrovich Tushavin
477-484
Tatyana Nikolaevna Shatalova, Tatyana Viktorovna Zhirnova
485-499
Anastasiya Andreevna Sozinova, Evgeniya Konstantinovna Fokina, Pavel Andreevich Kalinin, Evgeniya Konstantinovna Vychegzhanina
500-513
Varvara Aleksandrovna Likhman
514-523
Elena Ivanovna Makeeva, Galina Petrovna Dovlatyan
524-541
Marina Vladimirovna Chebykina, Elena Yuryevna Bobkova
542-551
Anton Dmitrievich Murzin
552-582
Tatiana Yurievna Shaldenkova
583-601