Том 10, № 10 (2019)

Содержание

Педагогические исследования

Irina Dmitrievna Voityuk
PDF
6-16
Olga Uruzbekovna Gogitsaeva
PDF
17-30
Tatiana Evgenievna Golovkina, Elena Pavlovna Miheeva
PDF
31-41
Polina Aleksandrovna Zinukova, Jurij Aleksandrovich Mokshin
PDF
42-49
Elza Afanasievna Kuznetsova
PDF
50-60
Elena Anatolevna Larina, Svetlana Vladimirovna Lebed
PDF
61-72
Valeriya Glebovna Lobanova
PDF
73-80
Aida Rustamovna Nurutdinova, Evgenia Vladimirovna Panfilova
PDF
81-99
Irina Aleksandrovna Pogonysheva, Olga Nikolaevna Skorobogatova
PDF
100-108
Andrey Petrovich Preobrazhenskiy, Oleg Nikolaevich Choporov
PDF
109-113
Elizaveta Maksimovna Semenova, Petr Vladimirovich Mavshov
PDF
114-120
Elmira Foatovna Fayzullina, Tatyana Evgenievna Ilyicheva
PDF
121-128
Andzhela Mukharbievna Shekhmirzova
PDF
129-135