№ 7

Содержание

Педагогические исследования

Marina Alexandrovna Aristova
PDF
5-17
Albina Maratovna Akhmetova
PDF
18-33
Ivan Vladimirovich Martynenko, Sergey Alekseevich Yarushin
PDF
34-46
Alla Fedorovna Matuszak (Prisyazhnaya), Maria Nikolayevna Smetanina
PDF
47-63
Natalya Vladimirovna Rogovskaja, Irina Anatolevna Tiunkova
PDF
64-77

Психологические исследования

Svetlana Aleksandrovna Abdullina
PDF
78-95
Rumiya Rashidovna Kalinina, Diana Yaroslavovna Gribanova
PDF
96-105
Mikhail Urievich Kuzmin
PDF
106-114
Elena Nikolaevna Mitrofanova
PDF
115-128
Irina Aleksandrovna Nikolaeva, Nadezda Nikolaevna Safykova, Svetlana Vladimirovna Boltynova, Marina Mihalovna Spak
PDF
129-140
Natalia Anatolievna Samojlik
PDF
141-166
Alexander Sergeevich Stoletniy
PDF
167-183

Социологические исследования (РИНЦ)

Olga Valerievna Vasileva
PDF
184-197
Vitalii Valeriyevich Kulish
PDF
198-213
Leonid Ivanovich Savinov, Anna Vladimirovna Lebedeva
PDF
214-231
Irina Aleksandrovna Savchenko, Sergey Vasilyevich Ustinkin
PDF
232-263
Guzel’ Gazimovna Saitgalieva
PDF
264-280