№ 3.2 (2015)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

M. A. Petrova
1068-1075
M. V. Pogodaeva, T. E. Krotova
1075-1086
A. A. Prokhorova, M. A. Vasilyeva
1086-1102
L. S. Rogachevа
1102-1118
E. E. Smirnova
1118-1130
N. G. Solovyova
1131-1138
N. S. Shuldikova
1139-1143
E. E. Chudina
1144-1155
R. M. Shipilov, S. G. Kazantsev, I. Y. Sharabanova, Y. A. Vedyaskin
1156-1174
E. V. Yakovleva
1174-1184
O. A. Samylova
1185-1195
I. E. Solodova, T. N. Kondyukhova
1196-1207
H. A. Steblyak
1207-1222
Y. I. Fomina
1222-1238
O. V. Khodakovskaia, E. A. Gizatullina
1239-1249
I. A. Shapoval
1249-1264
I. Yu. Sharabanova, O. G. Zeynetdinova, A. B. Harlamov
1264-1273
Y. N. Tril
1274-1287
Y. N. Tril
1287-1297