№ 5.4 (2015)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

O. A. Belousov
1188-1206
A. S. Galimov, O. A. Khamitova, Z. D. Mirgayazova
1206-1216
E. V. Galkina
1216-1234
E. N. Dyrina, N. A. Gavrikova
1234-1246
D. D. Enikeyeva
1246-1261
M. A. Zhdanov
1261-1274
E. N. Zotova, N. S. Ishmukhametov
1274-1288
E. N. Karpova
1288-1300
M. N. Kupryaeva, N. R. Rudenko, V. A. Balashenko
1300-1316
R. R. Nabiullina
1317-1330
E. V. Savoskina, N. V. Kukanova
1330-1347
N. S. Sergienko, О. N. Suslyakova, O. P. Kosikhina
1347-1358
Ye. V. Stovba
1358-1373
I. V. Denisova, I. V. Telesheva
1374-1381
A. S. Alyoshin
1382-1393
L. O. Gelivera, A. V. Papikyan
1393-1405
A. A. Zayats
1406-1416
L. A. Lakhotyuk, O. V. Mikhailova
1416-1424
S. E. Marchenko, S. V. Khoroshkova
1424-1435
O. V. Mikhaylova, S. V. Mikhaylova
1436-1448
I. V. Moiseeva
1448-1462
V. G. Shabaev
1463-1476
E. B. Shevchenko
1477-1488
Sergey Vasilevich Homyakov
1489-1498
Sergey Vasilevich Homyakov
1499-1520