№ 8.2 (2015)

Содержание

Естественные и технические науки

Lydia Nikolaevna Anishchenko, Natalia Alekseevna Skovorodnikovа, Elena Vasylyevna Borzdyko, Anastasia Andreevna Agapova, Elena Yurievna Rotar
653-672
Olga Sergeevna Shubina, Natalia Anatolievna Dudenkova
673-694
Denis Ilgarovich Aliev, Vladimir Sergeevich Fedotov, Yurij Viktorovich Vasilkov
695-705
Marina Pavlovna Bakulina
706-712
Dmitry Vadimovich Bondarchuk
713-723
Dmitry Aleksandrovich Ivnev, Yuriy Viktorovich Vasilkov
724-733
Petr Ivanovich Sosnin, Mikhail Vladimirovich Galochkin
734-746
Vladimir Sergeevich Fedotov, Denis Ilgarovich Aliev, Yuri Viktorovich Vasilkov
747-757
Rumisa Ramzanovna Berihanova, Inessa Anatol’evna Minenko
758-773
Alexander Valentinovich Ratkin, Iuliia Andreevna Pfarger, Vladimir Vladimirovich Ivanov, Sergazy Mynzhasarovich Adekenov, Vladimir Sergeevich Chuchalin, Vyacheslav Victorovich Novitsky, Natalia Vladimirovna Ryazantseva
774-789
Olga Yur’evna Teikina, Valery Gennad’evich Merenkov
790-807
Zarina Petrovna Okazova
808-818
Alexander Nikolaevich Astapov
819-832
Aleksandr Yur’evich Vititnev, Vyacheslav Anatolyevich Yakimov, Natal’ja Geral’dovna Chistova, Yuriy Davydovich Alashkevich
833-847
Lubov Vladimirovna Golubeva, Ekaterina Anatol’evna Pozhidaeva, Evgenij Sergeevich Popov, Lubov Nikolaevna Golubeva
848-855
Lyudmila Stepanovna Gushchina, Yuriy Viktorovich Vasil’kov
856-879
Marina Vladimirovna Elfimova
880-888
Marina Nikolaevna Zhukova
889-898
Tatiana Alexandrovna Kurilina, Olga Genadievna Dubrovskaya
899-911
Alexander Alexandrovich Butov, Alexander Stanislavovich Shabalin
912-921
Yuriy Khamitovich Sagitov
922-932
Yuriy Khamitovich Sagitov, Nurgali Kudiyarovich Ashirbaev, Igor Veniamiovich Meleshko
933-947
Ekaterina Petrovna Barinova, Petr Serafimovich Kabytov
948-981
Oksana Nikolaevna Ryabchenko, Elena Yurevna Bobkova
982-995