№ 6

Содержание

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Roman Konstantinovich Sterledev, Tamara Dmitrievna Sterledeva, Lyudmila Ilarievna Syromyatnikova
PDF
Alyona Aleksandrovna Antipova, Elena Nikolaevna Kasarkina
PDF
Pavel Azifovich Bajguzhin, Olga Vadimovna Bajguzhina, Anna Aleksandrovna Pracheva
PDF
Nina Vasilevna Koblova, Anna Dmitrievna Barbara
PDF
Irina Serafimovna Begantsova, Yuriy Evgen'evich Bolotin, Nadezhda Aleksandrovna Voronina, Marina Viktorovna Markeeva
PDF
Elena Nikolaevna Kasarkina, Dinara Asymovna Bistyaykina, Tatyana Vladimirovna Solovyova
PDF
Anna Igorevna Koshel
PDF
Irina Dmitrievna Chechel, Tatyana Valerevna Potemkina
PDF
Larisa Gennadievna Telnova
PDF
Natalya Petrovna Shatalova
PDF

ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Sergei Evgenievich Strakhov
PDF
Ekaterina Valerievna Yurchak
PDF
Aleksey Sergeevih Voynov
PDF
Farida Gabdulkhaevna Galiyeva, Evgeniy Anatolevich Chegodayev
PDF
Oxana Vladimirovna Grigoryeva, Alexey Yurievich Chikhachev
PDF
Dmitry Igorevich Kaminchenko
PDF

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Elmira Rustamovna Burnasheva, Rishat Myagadyanovich Baygulov
PDF
Zemfira Vilenovna Gallyamova
PDF
Grigory Borisovich Korovin
PDF
Alexandr Nikolaevich Nikulin, Vladislav Alexandrovich Romanchenko
PDF
Tatyana Gennadevna Pronyushkina
PDF

СОЦИАЛЬНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Elena Yurievna Viktorova
PDF
Elena Anatolyevna Zhuravleva
PDF
Оlga Ivanovna Osipova, Olga Alekseevna Sysoeva
PDF
Andrey Evgenevich Petropavlovsky
PDF
Elena Eduardovna Shtukina, Olga Aleksandrovna Savenkova
PDF

МЕДИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Zhanna Leonidovna Varakina
PDF

ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Elena Petrovna Shevchenko
PDF