Том 9, № 9 (2018)

Педагогические исследования

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

Педагогические исследования

Natalya Anatolyevna Shvetsova
PDF
6-18
Irina Valerievna Batunova, Tatyana Vladimirovna Zhavner, Ekaterina Ivanovna Lobyneva, Albina Urievna Nickolaeva
PDF
19-37
Anna Nikolaevna Bol’shakova, Nikolay Nikolaevich Khvastunov, Anna Anatolievna Kharitonova, Haris Hamsiewicz Abushkin
PDF
38-55
Natalya Vasilyevna Bystrova, Elena Alexandrovna Konyaeva, Svetlana Anatolyevna Tsyplakova
PDF
56-71
Evgeny Aleksandrovich Zhitnov
PDF
72-92
Eleonora Aleksandrovna Kurulenko, Kseniya Gennadyevna Plaksina
PDF
93-106
Mikhail Alexandrovich Kushnarev
PDF
107-121
Aleksey Grigorevich Paramonov, Ivan Aleksandrovich Bashkatov, Svetlana Olegovna Alekseeva
PDF
122-135
Lina Vassilievna Razumova
PDF
136-148