№ 1.3 (2015)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

Dauresh Apetaevna Ahmetbekova
1209-1221
Dauresh Apetaevna Ahmetbekova
1222-1233
Dauresh Apetaevna Ahmetbekova
1234-1244
Svetlana Viktorovna Bakuto
1245-1257
Yuliya Leonidovna Fidenko
1258-1270
Farida Gabdulchaevna Galieva
1271-1294
Aleksandr Stefanovich Ivanenko, Valentina Evgenevna Ivanenko
1295-1305
Elena Vasilevna Astaschenko
1306-1326
Lana Vladimirovna Dzasokhova
1327-1334
Lana Vladimirovna Dzasokhova
1335-1346
Yevgenia Vasilyevna Zavyortkina
1347-1355
Tatyana Viktorovna Itskovich
1356-1372
Nadezda Alexandrovna Kobzeva, Antonina Vadimovna Prokopenko
1373-1380
Elena Nikolayevna Medved, Nadezda Alexandrovna Kobzeva, Elena Andreyevna Chuiko
1381-1390
Natalya Viktorovna Mongilyova
1391-1412
Marina Sergeevna Nelyubina
1413-1424
Inna Vladimirovna Pokazanyeva
1425-1445
Firudin Hasan oglu Rzayev
1446-1464
Ekaterina Aleksandrovna Koval
1465-1481
Elena Fyodorovna Moros
1482-1490
Lyudmila Viktorovna Shukshina, Olga Viktorovna Mizonova
1491-1502