№ 1.1 (2014)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

Anastasia Aleksandrovna Araslanova
465-480
Alexander Yurevich Osipov, Vyacheslav Ivanovich Pazenko, Dmitry Aleksandrovich Shubin, Anna Vladimirovna Vapaeva, Julia Viktorovna Fedorova
481-492
Alexander Vladimirovich Rukhlov
493-506
Lyubov Vasilyevna Zakharova, Lidiya Arkadyevna Gunina, Irina Viktorovna Zarochintseva
507-520
Nikolay Ivanovich Golik, Elena Nikolaevna Golik
521-532
Alexander Yurevich Osipov, Dmitry Valerevich Nizhegorodtsev, Alexander Ivanovich Rakovetsky, Egor Aleksandrovich Nosachev, Dmitry Aleksandrovich Shubin
533-545
Natalia Vitalievna Medyanik
546-563
Mark Vasilievich Goncharenko
564-575
Alina Aleksandrovna Dikikh
576-590
Zhanna Grigorievna Kaleyeva
591-605
Elvira Petrovna Tarasova
606-615
Tatiyana Gennadievna Borodinova
616-624
Marina Valeryevna Kuimova
625-632
Marina Valeryevna Kuimova, Vladislav Mikhailovich Vakarchuk
633-640
Marina Valeryevna Kuimova, Artem Andreevich Tyasto
641-648
Pavel Aleksandrovichов Sungurov
649-658
Marina Valeryevna Kuimova Marina Valeryevna, Stepan Igorevich Skripko
659-666
Marina Valeryevna Kuimova, Roman Viktorovich Shabalin
667-674
Svetlana Gennadyevna Kulikova
675-692
Elena Yuryevna Bobkova
693-711
Vera Anatolievna Zhuravleva
712-722
Evgeny Borisovich Zaroshchin
723-732
Tatiana Gennadievna Popova
733-742
Pavel Aleksandrovich Kislyakov
743-754
Natalya Vladimirovna Luchkovskaya, Irina Yuryevna Sakash
755-762
Farida Harisovna Gilfanova, Louise Alimchanovna Shamsutdinova
763-775
Svetlana Ivanovna Fedorova
776-796
Julia Alexandrovna Makarova
451-464